Utredning utökar elektronikskatten kraftigt

Smeg-smael

Idag på morgonen 18 maj presenterades Skatteverkets och Kemikalieinspektionens gemensamma utredning om den så kallade Kemikalieskatten del 2, som enligt orginalplanen skulle ha levererats i mars. Denna del 2 är ämnad att föreslå “förbättringar” i beskattningen av hemelektronik och vitvaror enligt Lagen om Skatt på Kemikalier i viss Elektronik – LSKE.

Småel skall beskattas
Utredningen föreslår en kraftig utökning av skatteområdet genom en utvidgning av de produkter som skall beskattas enligt LSKE. SDA (Small Domestic Appliances) skall ingå – till exempel rakapparater, hårvårdsprodukter, kaffebryggare och tekokare, strykjärn och fritöser. Men också flertalet IT- och hemelektronikprodukter (läsplattor, skrivare, scanners, hårddiskar med mera).

Utredningen sätter också fingret på de olika faronivåerna bland flamskyddsmedel och vill se en differentiering av beskattningen om medlet är additivt eller reaktivt tillsatt, och också ta hänsyn till CLP-klassningen med avseende på vilken faronivå medlet har.

Ökade kostnader för administration
Utredningen vill också kompensera företagens ökade administrativa kostnader med ökade digitala möjligheter till deklaration för företagen.

– Det här kommer att innebära att SDA-företagen måste hantera ytterligare cirka 3,5-4 miljoner produkter, som årligen säljs på den svenska marknaden med avseende på flamskyddsmedelsinnehållet och de månatliga deklarationerna till Skatteverket. Nu blir det också mindre företag utan stora administrativa resurser som blir inbegripna, kommenterar Kent Oderud, ordförande APPLiA.

Fiskal skatt utan miljöpåverkan
Utredningen tar inte ställning till hur skattesatserna skall sättas för de nya produktgrupperna som föreslås omfattas av skatten, men beräknar att med dagens skattesats för vitvaror på 11kr/kg totalvikt, att ytterligare drygt 390 miljoner kronor hamnar i statskassan. Används skattesatsen för mindre hemelektronik (164kr/kg) så blir statens intäkter ännu högre.

– Det är ju anmärkningsvärt att samma utredning som i oktober redovisade del 1, och då sågade skatteupplägget som verkningslöst med slutsatsen “Utvärderingen har inte kunnat fastställa att förekomsten av klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel har minskat i elektronikvaror eller i människors hemmiljö till följd av skatten”, nu föreslår en kraftig utökning av samma (verkningslösa) skatteupplägg, avslutar Kent Oderud och lovar ett fortsatt engagemang till att istället arbeta för ett fulltäckande, europeiskt hanterande av flamskyddsfrågan.

Rapporten “Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik, del 2” kan laddas ner som PDF (103 sidor) här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone