VD ventilerar: Indexering av Kemikalieskatten

Kylskap-Kretskort

Liksom flera andra punktskatter räknas kemikalieskatten årligen om efter förändringen i konsumentprisindex, KPI. Den första uppräkningen görs från kalenderåret 2019 och ändras därefter årligen efter KPI-utvecklingen.

För vitvarorna innebär förändringen att 8 kr/kilo kvarstår för produkterna, dock höjs taknivån från 320 kronor till 327 kronor. Detta innebär att alla produkter över 40,875 kilo hamnar på den nya takavgiften. För produkter under 40,875 kilo sker ingen prisförändring.

Inför varje nytt kalenderår fastställer regeringen de omräknade skattesatserna. Den årliga ändringen av skattesatserna innebär att skatteskyldiga företag inför varje nytt kalenderår måste ta reda på de nya skattesatserna och anpassa sina interna förfaranden och processer avseende fakturering, deklarering och betalning av skatten för skattepliktiga varor som de tillverkar, importerar eller från annat EU-land för in eller tar emot.

Löpande information om kommande förändringar kommer att finnas tillgängliga på www.skatteverket.se.

EHL fortsätter som tidigare att arbeta för en förändring av skatten. Indexregleringen skapar två nya bekymmer som är negativa med skatten, dels ökar den administrativa bördan i och med att alla ekonomisystem varje år måste justeras utifrån indexjusteringarna, dels kan skattekonsekvensen inte förutses över tid då indexförändringar med KPI kan få betydande konsekvenser såsom att skatten över en 10 års period i princip kan fördubblas om KPI ökar mer än 3 % som i år , vilket kan ske utifrån bland annat en ökad inflation.

Matts Spångberg, VD EHL

(Bilden visar ett kretskort till ett kylskåp)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone