2020 startade bra för branschen med +3%

APPLiA-statistik2020januari

APPLiAnytt fortsätter att presentera highlights ur varje månads marknadsutveckling inom vitvaru- och småelsmarkanden baserad på den omfattade och allra bäst täckande APPLiAstatistiken.

Nu föreligger siffrorna från årets start och vi kan konstatera att januari gav branschaktörerna en bra start på det nya året. Värdemässigt så ökade MDA (större vitvaror) med 1,1% och SDA (småel) med hela 10,5%, vilket gav den samlade branschen en stark 3,1%-ig ökning jämfört med januari förra året.

Några trender som är synliga i januari-resultatet
* För MDA fortsätter försäljningen av mer högvärdiga produkter att öka – snittvärdet ökar.
* Segmentet “kyl och frys” har de bästa januari-resultaten bland MDA.
* För SDA är det segmenten “kaffe” och “personal care” som har de bästa månadsökningarna.
* Dammsugare har däremot en tuffare månad jämfört med januari 2019.

Grannländerna också på plus
Från våra grannländer har de värdemässiga årsvärdena för 2019 nyligen presenterats – du kunde nyligen läsa detaljerat i APPLiAnytt om utvecklingen i Norge (här).  Nu är även de danska siffrorna presenterade. Här samlar vi dem i sann skandinavisk anda:
* Norge +1,6% (2019/2018)
* Danmark +1% (2019/2018)
* Sverige +2,1% (2019/2018)

Årssiffrorna från Sverige i detalj kunde du läsa i APPLiAnytt tidigare (här).

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone