Ännu en historiskt bra branschmånad

APPLiA-statistik2020juli

Försäljningen av hushållsapparater (SDA) slår nya rekord under juli – ökar med 40 procent värdemässigt gentemot juli 2019 och utgör hela 31 procent av hela branschomsättningen (SDA plus MDA) under månaden.

– Detta är en historiskt hög andel som visar på hur viktig denna kategori är för branschen, men också hur viktiga denna typ av produkter (till exempel kaffemaskiner, hushållsassistenter och artiklar för personvård) är för svenskar med hemmakarantän, hemmasittande och hemmajobb på agendan under pandemin, säger Tobias Gullberg, statistikansvarig APPLiA – Home Appliances Sweden.

Tillsammans med de tyngre vitvarorna landar branschen i månad juli på 18,9 procents ökning. Med tanke på att också juli förra året var en hyfsat stark månad, så visar den siffran på att årets julimånad är en av de starkare vi sett på senare år.

En tydlig uppgång syns också under sommaren för alla typer av inbyggda och integrerade maskiner, vilket tyder på att en hög grad av uppgraderingar av kök och köksutrustning skett under sommaren och året i övrigt. Till exempel så är nu andelen integrerade diskmaskiner, som täcks av en snickerilucka, hela 38 procent av alla sålda diskmaskiner. Motsvarande andel för inbyggnadsugnar gentemot fristående spisar är 45 procent. Inbyggda mikrougnar har en andel på hela 61 procent.

Året har hittills överträffat branschens förväntningar
Årets första sju månader har alla överträffat förra året med procentuella ökningar mellan tre och tjugo procent per månad. Samlat, under årets första sju månader, ger det en ökning värdemässigt på knappt 9 procent för branschen som helhet i Sverige – det slår definitivt branschens förväntningar inför 2020.

Hur detta nu går vidare beror helt och hållet på alla de osäkra omvärldsfaktorer vi nu konfronteras med. Hösten är traditionellt en riktigt stark period för både vitvaror och hushållsapparater. Ser vi till utfallet förra året, så står det andra halvåret för cirka 55 procent av branschens hela årsomsättning. För somliga kategorier inom småapparater har höstomsättningen en ännu större andel av omsättningen traditionellt. Därför blir det lika spännande som någonsin att följa med i marknadsutvecklingen framöver här på APPLiAnytt.

Kent Oderud, ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone