April månad fortsätter årets positiva trend

APPLiA-statistik2021april

Med risk för att återupprepa vad som beskrivits föregående månader så är det så att trenden för branschen fortsätter med ett riktigt starkt utfall gentemot föregående år – med april månads ökning på 20,8 procent för MDA (Major Domestic Appliances) och SDA (Small Domestic Appliances) sammanlagt, så ligger vi efter årets fyra första månader ackumulerat hela 14,3 procent över fjolåret. I minnet håller vi att just under månaderna mars och april förra året så var osäkerheten i branschen stor med fabriksstängningar i Europa och världen i övrigt.

Fortsatt starkt konsumentintresse
Samtidigt så konstaterar vi att det starkt ökade intresset för hem och kök håller i sig bland de svenska konsumenterna. Alla SDA, som har att göra med matberedning, kaffe och annat kul i hemmet – såsom till exempel dammsugning – fortsätter sin ökning med mellan 35 till 50 procent under april beroende på segment. Också eltandborstar fortsätter sin kraftiga ökning jämfört med 2020 medan segmenten “strykning”, “hårborttagning” och “hårvård” stadfäster sin tillbakagång.

– Det är ovanligt stora svängar upp-o-ner mellan de olika segmenten inom de mindre hushållsapparaterna. Vi ser bland annat att produkter för “strykning” går ner med 25 procent medan kaffemaskiner ökar med nästan 50 procent, kommenterar Tobias Gullberg, APPLiA:s statistikansvarige.

Med aprils 39,5 procent kraftiga ökning i ryggen (se ovan i diagram) så gör detta nu att SDA ackumulerat under årets första fyra månader ligger på en samlad ökning på en bra bit över 30 procent!

Mer högvärdiga produkter säljs
För vitvarorna (MDA) så konstaterar vi att april uppvisar årets hittills högsta månadsökning med 15,1 procent (se diagram ovan). Här är det köksfläktar och diskmaskiner följt av segmenten “kyla”, “spis/ugn/häll” och “mikrougn” som uppvisar de högsta ökningarna under april. Torktumlare följer tätt därefter medan segmentet “tvättmaskiner” släpar efter något i april.

– Gemensamt för både MDA och SDA är också fortsättningsvis, att konsumenten väljer dyrare och mer högpresterande produkter, då värdeökningen klart överstiger volymökningen i statistiken, avslutar Tobias Gullberg.

Sammanställt av Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone