Är uppgången under pandemin över?

APPLiA-statistik2020augusti

Vitvaror (MDA) uppvisar i augusti en tillbakagång med 1,7 procent värdemässigt jämfört med augusti 2019 – detta efter den rejäla uppgången under de tidigare pandemimånaderna. Ett mindre produktsegment som verkar ha fått fart sent under pandemin är toppmatade tvättmaskiner, som sålde mer än 40 procent fler under augusti i år jämfört med förra årets motsvarande månad. En möjlig förklaring är att även mindre lägenheter, där de mindre toppmatade tvättmaskinerna passar in, nu gärna också utrustar sig med en egen tvättmöjlighet för att slippa trängas i den gemensamma tvättstugan. Däremot så tappar de andra produktsegmenten inom MDA, som boomat under pandemin, något i fart jämfört med augusti förra året.

SDA fortsätter öka under augusti
De mindre hushållsapparaterna (SDA) fortsätter att öka, med 4,6 procent, och har fortfarande en stark spegling av vårt utökade hemmavarande och ett ökat fokus på hemmamyset. I månaden ökar till exempel espressomaskiner med 64 procent och stora köksmaskiner/assistenter (> 6 liter) fortsätter sin ökning med 84 procent. Hela segmentet “toasters & grills” boomar med över 50 procents ökning – och allra mest ökar Air-fryers (+157 procent) inom detta segment. Fokuset på hemmamyset manifesteras sedan av glassmaskinernas 370-procentiga ökning under augusti! Härligt med hemmagjord vaniljglass!

– Med den fortsatta kraftiga ökningen inom SDA, så bär det emot att säga att uppgången under pandemin är över. Däremot ser vi en normalisering av läget för de större vitvarorna, som gör att augusti 2020 blir den första minusmånaden under året hittills, som med sina -0,2 procent för hela branschen, MDA och SDA sammanräknat, ger ett brott i utvecklingskurvan, säger Tobias Gullberg, ansvarig för APPLiA-statistiken.

Året på plus och fortsatt trend mot högvärdiga produkter
Årstakten för branschen (MDA+SDA) inom APPLiA-området ligger nu värdemässigt efter augusti månad på plus 7,6 procent, vilket är betydligt bättre än den branschprognos inför 2020, som APPLiA lämnade i december 2019.

Trenden mot att mer högvärdiga produkter levereras till marknaden fortsätter och syns i de ökade snittpriser som respektive segment uppvisar. Det gäller inom både MDA och SDA, och beräknas fortsätta under den senare delen av året.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone