Avmattning på vitvarumarknaden i april

APPLiA-statistik2019april

Avmattningen för stora vitvaror (MDA) fortsatte under april i år. Månaden, som hade några färre arbetsdagar än april 2018, slutade med ett minus för dessa varugrupper på drygt 5% jämfört med april 2018. Det betyder att MDA, hittills i år, har backat med 1,4%.

Byggmarknadens begynnande inbromsning påverkar givetvis denna tillbakagång men en än större inverkan har också den fördyrning för stora vitvaror, som den extra vitvaruskatt (=Kemikalieskatt), som höjdes senast vid årsskiftet, innebär. Skatten är designad att beskatta varans totalvikt oberoende av mängden flamskyddsmedel i dess elektronik och belastar därför just stora (=tunga) vitvaror extra hårt.

Småel (SDA) uppvisar fortsatt en god utveckling under april med +17% jämfört med samma månad förra året – allra bäst månadssiffror uppvisar dammsugare.

Dessa båda varugrupper tillsammans gav ett månadsminus på 0,9% för branschen (se diagram).

Under månaden har också en korrigering av de historiskt rapporterade siffrorna gjorts, vilket marginellt påverkat den faktiska årstakten för branschen, som nu efter årets första redovisade månader ligger på ett värdemässigt plus (+0,7%).

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone