Branschåret startade återhållsamt

APPLiA-statistik2021januari

SCB publicerade sitt Detaljhandelsindex i förra veckan och kunde förkunna att “Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i januari” och skriver vidare att “jämfört med motsvarande månad 2020 ökade detaljhandelns försäljningsvolym i januari med 3,1 procent i kalenderkorrigerade tal. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,8 procent medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget minskade med 1,6 procent”.

Sällanköpshandeln i Sverige är fortfarande splittrad mellan branscher som påverkats synnerligen negativt av pandemin – till exempel mode- och skohandeln, samt de branscher som gynnats av vårt ökade hemmavarande. Vitvaror och hushållsapparater tillhör de branschsegment som fått en rejäl boost och har under de sista åtta månaderna av 2020 nått rekordnivåer och ett årsresultat som låg långt över prognoserna och förväntningarna. Men årets januari har startat mer återhållsamt för vår bransch.

För branschen så var årets januari 2,4 procent svagare än januari förra året mätt i försäljningsvärde. Januari 2020 var en månad som ännu inte hade påverkats av osäkerheten kring pandemin och kan sägas vara den sista “normalmånaden” innan allt bröt ut.

Vitvaror bromsade in i januari
De stora vitvarorna (MDA) visar på en negativ månad (minus 4,1 procent) för första gången sedan november 2019. En del beror på fyllda detaljistlager efter en något lugnare julförsäljning än väntat, men också att januari i år innebar några färre arbetsdagar än året tidigare.

Inom produktsegmenten inom MDA så är det diskmaskiner och köksfläktar som främst drar ner månadsvärdet i januari. Det segment som fortsätter att upp visa positiva försäljningsvolymer under månaden är “cooling” där främst frysar och frysboxar går starkt framåt. Mängden e-handlade livsmedel fortsätter öka och dessa större veckovisa hemleveranser kräver tydligen fortsatt mer lagringsutrymme i hemmen.

Hushållsapparater ökar försäljningsvärdet
Tvärtemot de större vitvarorna så fortsätter den positiva utvecklingen för SDA under januari och kategorin ökade värdemässigt med plus 3,3 procent gentemot januari 2020. Men även här finns ups-and-downs bland de olika produktsegmenten. Kaffemaskiner, köksmaskiner/assistenter och el-tandborstar fortsätter i samma positiva ökningstakt som under 2020 medan segmenten dammsugare, strykutrustning och de båda hår-segmenten (hårborttagning, hårvård) har haft det tuffare i januari med minustal jämfört med 2020.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone