Det går bra nu… Ännu en stark branschmånad

APPLiA-statistik2021juni

Juni 2020, som var den starkaste omsättningsmånaden under det första halvåret ifjol, slås nu av juni 2021 med drygt 7 procent. Och det är främst produkterna inom SDA (Small Domestic Appliances) som drar upp omsättningssiffrorna. De mindre hushållsapparaterna stod i månaden för nästan 30 procent av hela branschomsättningen, vilket är en kraftig ökning jämfört med juni förra året. Bland SDA är det segmenten personvård, kaffemaskiner och dammsugare som gick starkast i juni. För de större vitvarorna så är det köksfläktar och inbyggnadshällar som främst håller upp junisiffran.

Halvårssiffrorna för branschen starkt positiva
Med fem av årets första sex månader som uppvisar kraftiga plussiffror (se diagram här ovan) – endast januari var i minus på grund av stor backlog i leveranser från producenterna – så är sammanräknat det första halvåret 2021 ett stort steg framåt för hela branschen. Den ackumulerade ökningen mot motsvarande tid förra året är nästan 14 procent för MDA och SDA sammanlagt. Jämfört med normalåret 2019 (innan pandemin) så är första halvåret 2021 hela 23 procent starkare.

MDA-Q2-2021

MDA-halvåret 2021 ökar 10 %
I den 10-procentiga värdeökningen för större vitvaror (MDA – Major Domestic Appliances) hittills i år, så är alla segment med och drar sitt strå till stacken. Procentuellt är det segmentet spis/ugn, mikrougnar, köksfläktar och kylprodukter som utvecklats bäst. Segmenten tvätt och tork samt diskmaskiner utvecklas också positivt under halvåret, men ligger under branschsnittet för perioden. Några av de produktområden inom dessa segment som “boomat” under det första halvåret är vinkylskåp, inbyggnadsugnar och inbyggnadshällar samt alla typer av inbyggnadskylar och -frysar. Detta indikerar att det varit hög fart på köksrenoveringar och nyproduktion under perioden.

SDA-Q2-2021

SDA-halvåret 2021 ökar 26 %
De mindre hushållsapparaterna (SDA – Small Domestic Appliances) fortsätter att slå omsättningsrekord. Det första halvåret 2021 ökar SDA med 26 procent gentemot samma period 2020. Alla segment förutom “strykjärn/strykutrustning” ökar med starka tvåställiga procenttal. Allra störst ökningar uppvisar köksrelaterade apparater och kaffemaskiner. Också dammsugare har haft ett riktigt starkt första halvår. För personvård är utvecklingen väldigt splittrad; för segmentet hårvård (hårfön, hårtänger etcetera) är till exempel utvecklingen kraftigt negativ medan det går väldigt bra för eltandborstar, så bra att summan för hela segmentet ändå blir plus 18 procent.

– För segmentet personvård är det som att stå i två hinkar, en med isvatten och en med kokande vatten. Medeltalet ser bra ut, men det kan inte hjälpas att det fortfarande gör ont inom vissa segment, kommenterar Tobias Gullberg, statistikansvarig hos APPLiA.

Hur går det vidare under året?
Under det andra halvåret kommer branschomsättningen resten av året att jämföras med väldigt starka månader under 2020, men bedömningen är ändå att en hög efterfrågan kommer att ge en positiv, men något dämpad utveckling under också det andra halvåret i år.

Det som kan förmörka något är de uppmärksammade försörjningsproblemen med framförallt halvledare och andra avancerade elektroniska insatsvaror. Eftersom det också är stor konkurrens om dessa komponenter med andra branscher, främst fordonsindustrin, så kan detta förorsaka ryckighet i produktionen och leveranserna av vitvaror och hushållsapparater under en längre tid framöver.

APPLiA-statistik2021juni_GfK

Som om detta vore nog! Det är också en global obalans i försörjningen av olika andra insatsvaror såsom till exempel stål, batterier, olja och även logistik. Denna brist kommer sannolikt att slå igenom i inflationsstatistiken och leda till prisökningar på marknaden också för våra branschvaror. Vi lånar en bild från undersökningsföretaget GfK härovan för att visualisera detta. Där framgår att prisökningarna för insatsvaror hittills i år är extraordinärt höga – de internationella fraktkostnaderna har till exempel ökat med inte mindre är 274 procent på ett år mellan maj 2020 och maj 2021!

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone