Februari – ett ljus i coronamörkret

APPLiA-statistik2020februari

Februari 2020 var med +4,4 procent klart starkare än motsvarande månad förra året, visar APPLiAs månadsstatistik för sell-in värdet för MDA (vitvaror) och SDA (hushållsapparater) i Sverige. Men samtidigt är detta värdemässigt något svagare än årets januari – mest beroende på att februari är en kortare månad.

Det går inte att utesluta att det i de goda februari-siffrorna ligger en lageruppbyggnadseffekt i detaljhandeln som motsvarar den ökade efterfrågan, som vissa av branschens produkter erhållit på grund av coronaspridningen. Då de flesta av oss spenderar mer tid i hemmiljö så blir funktionen hos våra vitvaror och hushållsapparater än viktigare under dessa osäkra tider. Det visar APPLiAnytts genomgång här nedan av några av försäljningsökningarna för februari månads superbubblare (procenttal är jämfört med feb 2019):

* Mer familjetid i hemmet: Glassmaskiner +190%
* Mer uppmuntran i hemmakontoret: Kaffemaskiner +49%
* Mer bakning i hemmet: Stora köksmaskiner >6ltr +41%
* Mer njutning i hemmakontoret: Espressomaskiner +22%
* Större lagringsbehov av livsmedel: Kyl- och frys +8%
* Färre lämnar bort tvätt: Tvätt- och tork +6%

Sammantaget ser vi att betydelsen och användandet av vitvaror och hushållsapparater ökar i spåren av de åtgärder som drabbar oss alla i dessa coronatider. Och då jästen tar slut i butikerna, tvätterierna saknar kunder, kyl och frys fylls till bredden med allt större veckoleveranser och ett par extra koppar kaffe är obligatoriskt till videomötet så ökar belastningen i hemmen på branschens produkter, och trycket ökar i handeln på nyköp. Att sedan el-tandborstar fortsätter sin kraftiga månadsökning (>100 procent) följt av påslösa dammsugare (>50 procent), rakningsutrustning för män (>20 procent) är kanske svårare att förklara med just coronasmittan, men viss påverkan kan väl ändå inte uteslutas att vi tar bättre hand om oss själva, eller hur?

Februari var bra – men hur går det i fortsättningen?
Branschen kommer inte att kunna leva upp till denna fortsatta varuefterfrågan då fabrik efter fabrik nu stängs temporärt, både i Europa och internationellt, för att minimera smittspridningen bland personalen. Du kan läsa om några exempel på detta härintill i APPLiAnytt under rubriken “Coronaviruset innebär produktionspaus“. Vi kommer därför att se mörkare marknadstal för de kommande perioderna, då dessa fabriksstängningar ofelbart leder till leveransbortfall och att den underliggande efterfrågan hos kunderna tyvärr inte kommer att kunna mötas.

APPLiAnytt flaggade redan i början av februari för att leveransförseningar skulle kunna uppstå (se “Corona ger risk för leveransförseningar”) och nu ser det tyvärr ut att besannas. Lagernivåerna hos producenternas regionallager samt hos de större detaljisterna kommer att stretchas ordentligt de kommande veckorna och månaderna. Vi ser med spänning fram emot att få ta del av APPLiAs marknadssiffror för mars som publiceras om cirka en månad. Men det är nog egentligen först i april och framåt som vi kommer att se de fulla effekterna av denna situation i siffrorna.

Servicebilar-Electrolux_Miele

Service-hjältarna
Ett positivt inslag är att veta att hjältarna i branschens service-organisationer ser till att reparationer och service på vitvarorna kan utföras i nära nog normal omfattning i hemmen över hela landet – givetvis med innehållandet av myndigheternas rekommendationer angående frånvaro vid symptom, hygien och annan minimering av smittspridningsrisker gentemot riskgrupper och andra. En varm applåd till alla dem!

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone