Fortsatt hög värdeökning i branschen

APPLiA-statistik2021juli

Sommarmånaden juli är i branschen generellt något lugnare omsättningsmässigt än årets övriga månader. Så också i år, men den sammanlagda ökningstakten för den värdemässiga utvecklingen av både MDA (Major Domestic Appliances) och SDA (Small Domestic Appliances) är fortsatt hög (+11,8 procent) och den traditionellt sett svagare månaden juli börjar numera mäta sig med några av årets övriga månader omsättningsmässigt. Därmed gick juli något bättre för vår bransch än vad SCB:s senaste siffror för hela sällanköpshandeln visar (+7 procent mot juli 2020).

MDA tuffar på
Den positiva värdemässiga utvecklingen för MDA i juli (+12,8 procent) drivs av kategorierna ugnar/hällar, fläktar och kategorierna tvätt och torktumlare. Bland dessa senare tar de kombinerade tvätt/torkarna ett stort steg framåt under månaden och säljer i månaden mer än 40 procent mer än förra året. Diskmaskiner däremot går mot trenden och uppvisar ett minustal i utvecklingen under månaden jämfört med juli förra året.

Just denna utveckling för diskmaskinerna (som i hög grad är utrustade med avancerad elektronik för bland annat WiFi-uppkoppling) kan också vara en synlig effekt av bristen på halvledare och andra elektroniska komponenter på världsmarknaden, som leder till att efterfrågan inte kan fyllas fullt ut från producentföretagen.

Något avtagande ökningstakt för SDA
Hushållsapparaterna (SDA), som under hela pandemiperioden haft en exceptionellt stark utveckling, fortsätter att uppvisa ökningstal – dock med en något lägre ökningstakt än tidigare (+9,7 procent) – vilket ändå är en väldigt stark värdeutveckling i jämförelse med “vanliga” år tidigare.

De produktkategorier bland hushållsapparaterna som sticker ut extra positivt med höga ökningstal i månaden juli är; a) Glassmaskiner, b) Vakuumförpackare, c) Kontaktgrillar och d) Kapsel/pods-espressomaskiner. Även det stora segmentet “dammsugare” gjorde en stark juli-månad – då speciell skaft-dammsugarna och de påslösa dammsugarna, som har de största ökningstalen inom segmentet.

APPLiA-statistik2021juliB

Volymutvecklingen
Som framgår av diagrammet ovan så är värdeutvecklingen betydligt starkare än volymutvecklingen för både SDA och MDA under årets första 7 månader. Förklaringen är att efterfrågan på lite dyrare och mer högpresterande branschprodukter ökat. Den tekniska omställningen till att en ökande andel värmepumpstumlare, induktionsspisar, pyrolysugnar, uppkopplade vitvaror och avancerade kaffemaskiner säljs, bidrar också starkt till värdeökningen.

Månaden juli var annars ingen bra månad med avseende på volymutvecklingen för en del produktkategorier – diskmaskiner förlorade till exempel 11 procent i volym mätt på enbart månaden, mikrougnar 6 procent och strykningsutrustning hela 19 procent. Ett trendbrott möjligen. Men på totalen kompenseras detta av de kraftigt ökade snittpriserna. Spänningen stiger nu för hur de kommande månaderna kommer att påverka vår bransch. “Stay tuned” här på APPLiAnytt för den spännande fortsättningen!

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone