Full fart för branschen under sommaren

APPLiA-statistik2019juli

Branschmånaden juli 2019 var betydligt starkare än samma månad 2018 och är den månad med den hittills största ökningen av årets första sju månader. Både MDA och SDA uppvisade tvåsiffriga ökningstal för den värdemässiga försäljningen – samlat blev det ett plus på hela 13,8 procent.

Vitvaruskatten/kemikalieskatten påverkar
Juli är ju normalt något lugnare än andra månader på grund av sommar- och semestertider, men i år har leveranserna kommit igång tidigare och i en högre omfattning än juli förra året. Vi har också haft en del supervarma dagar, som slagit ut främst äldre kyl- och frysskåp samt också en del ruggiga åskväder, som också påverkat vitvarubeståndet i vissa delar av landet. Men främst är det den 35-procentiga höjningen av Vitvaruskatten den 1 augusti 2019 som har fått en del kunder att tidigarelägga sina leveranser av stora vitvaror, vilket ger en positiv effekt på siffrorna för juli.

Sällanköpsvaror vinnare i handeln i juli
Sällanköpsvaror gav juli ett plus också för hela detaljhandeln enligt Statistiska Centralbyrån. Försäljningsvolymen i detaljhandeln, i fasta priser och kalenderkorrigerad, steg 4,3 procent i juli, jämfört med samma månad föregående år. Det visar den senaste statistiken från SCB.

Dagligvaruhandeln minskade 0,4 procent medan sällanköpsvaruhandeln, där bland annat vitvaror ingår, steg med hela 7,9 procent och står för hela detaljhandelns ökning.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone