Kemikalieskatten påverkar branschutvecklingen

SDA-Q4-2018

MDA-Q4-2018

Ordförandes ord:
APPLiA:s branschstatistik över vitvaror och småapparater är nära nog fulltäckande (>90%) och den mest kompletta och precisa som finns att tillgå över branschens utveckling. En faktor som dock saknas är utländska aktörers e-handel av dessa varor in till Sverige – PostNord uppskattar denna handel som kraftigt ökande – vilket vore önskvärt att kunna ha pejl på i dessa dagar när effekterna av Kemikalieskatten nu diskuteras intensivt inför den föreslagna höjningen och när verkningarna för svensk industri och handel blir uppenbara för de skattebelagda stora vitvarorna.

Stark försäljning inom SDA i julhandeln
Branschens starka SDA-försäljning under årets sista kvartal medförde att helårsresultatet visar en ökning av branschomsättningen med 2,3 procent gentemot 2017. Uppgången bärs upp helt av den goda utvecklingen inom SDA, där försäljningen gått upp med 16 procent sett över året. Inom SDA visar samtliga produktområden, utom Kaffemaskiner, stora ökningstal. I synnerhet under sista kvartalet ökade försäljningen inom Dammsugare, Personvård och Strykning kraftigt, delvis med hjälp av “ångande” produktnyheter, som blev lyckosamma i julhandeln. Under fjärde kvartalet separat, ökade försäljningen med 30 procent i värde och med 20 procent i antal, jämfört med motsvarande period 2017. Starkt!

Svag MDA försäljning under året
Branschomsättningen inom MDA minskade med 2 procent i värde – med ett rejält volymtapp över året i den svenska statistiken. För helåret uppvisade enbart segmenten Disk och Mikro svaga ökningstal, medan övriga produktområden Kyl/frys, Tvätt/tork, Spis och Fläkt hamnade mellan 1 och fem procent under 2017 års resultat. Negativ inverkan har givetvis inbromsningen av bostadsbyggandet i Sverige, samt även den ökande importen av skattebefriade varor från utländska e-handlare in i Sverige, vilka har en kraftig (orättvis) konkurrensfördel gentemot svensk handel, då ingen Kemikalieskatt (eller från EU; moms) behöver betalas till Skatteverket.

Läs mer om Kemikalieskatten på APPLiA-nytt här: https://applianytt.se/category/kemikalieskatten/

Fotnot:
MDA: Major Domestic Appliances / stora vitvaror
SDA: Small Domestic Appliances / småapparater

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone