Litet plus första halvåret 2019

SDA-Q2-2019

MDA-Q2-2019

Årets första 6 månader uppvisar ett plus på 0,3 procent för den sammanlagda branschförsäljningen av vitvaror- och småel på den svenska marknaden. Precis som tidigare är det försäljningen av kategorierna inom småel (SDA) som bär upp marknadsutvecklingen under det första halvåret, med en positiv tillväxt på 11,7 procent. Allra bäst har kategorin “dammsugare” utvecklats under perioden.

För de större produkterna (MDA) är utvecklingen mer negativ; marknaden för dessa uppvisar ett negativt resultat under det första halvåret med -2,4 procentenheter mot samma period 2018. Detta är fortsättningen på den trend som inleddes i slutet av 2018 och som har sin grund i inbromsningen av nybyggnationen och Kemikalieskattens inverkan på efterfrågan. En förstärkt trend är genomgående att snittpriserna för MDA ökar, vilket betyder att något dyrare produkter har större andel av försäljningen på marknaden än tidigare. Hållbarhet, högre kvalitet och produktlivslängd har blivit viktigare faktorer i inköpsbesluten.

APPLiA-statistik_Q2_2019B

Vitvarumånaden juni klart positiv
För den samlade marknaden var årets juni klart bättre än förra årets (se diagram ovan). Både MDA och SDA avslutade månaden med värdemässiga ökningstal i jämförelse +1,6 procent respektive +15,9 procent mot juni 2018. Volymutvecklingen var dock mer dämpad, vilket innebär att årstrenden mot högre snittpriser bekräftades.

Prognosen för helåret 2019 bygger fortsatt på en volymtillväxt för SDA. För MDA väntas däremot en volymtillbakagång, som under hösten förväntas påverkas negativt av fortsatt återhållsamhet i bostadsproduktionen och den nu genomförda 35-procentiga höjningen av skatten på vitvaror och viss hemelektronik.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone