Maj: ännu en urstark branschmånad

APPLiA-statistik2021maj

Månaden maj bjöd på ytterligare en urstark månad för branschens sell-in siffror. Vitvarorna (MDA) tog “segern” i månaden med en ökning på +19,5 procent och ligger nu på ett plus på drygt 11 procent ackumulerat under årets första fem månader. Bäst under månaden gick alla tvätt/tork-segment, segmentet “cookers” med spisar, ugnar och hällar samt också segmentet mikrovågsugnar.

Hushållsapparaterna (SDA) toppar ackumulerat
Motsvarande siffror för de mindre hushållsapparaterna (SDA) under månaden är +15,9 procent och ackumulerat under året hittills urstarka 28 procent! Utvecklingen under maj liknar den trend vi sett under både 2020 och hittills under 2021 med kraftiga ökningar i alla produktkategorier förutom “strykningsutrustning” och “hårvård”. Kategorin “kaffemaskiner”, som numera är en av de största kategorierna omsättningsmässigt, har hittills i år ökat med nära 40 procent. Alla mest inom denna kategori ökar de automatiska espressomaskinerna och de som “drivs” med kapslar eller pods.

Något lugnare ökningstakt i höst?
Branschen har sedan pandemiutbrottet brottats med A) osäkerhet i starten av pandemiutbrottet med bland annat fabriksstängningar och sedan B) en pressad leveranskapacitet då hela Europas vitvaruindustri går för högvarv för att kunna möta den plötsligt ökade efterfrågan på denna typ av varor. När vi nu kommer in i sommar- och höst-tider, så kommer vi att jämföra med väldigt starka pandemi-månader under förra året där till exempel juni 2020 uppvisade en drygt 20-procentig ökning.

“Sannolikt kommer därför branschens ökningstal att bli mer återhållsamma under den senare delen av 2021, men i grunden kommer vi att behålla denna höga nivå på efterfrågan, som vi nått under de tidigare kvartalen”, hörs kommentarerna från statistik-korridorerna hos APPLiA.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone