Maj – årets hittills sämsta branschmånad

APPLiA-statistik2019maj

Branschens sammanlagda värde av MDA- och SDA-leveranser till handeln och direktkunder i Sverige var betydligt lägre än maj 2018: -4,8%. Och fortsättningsvis är det MDA-siffrorna (värde: -9%) som drar ner totalsiffran.

Orsakerna till detta finner vi inom samhällsekonomin; de svenska hushållens totala konsumtion minskade i maj med en hel procent jämfört med maj föregående år. Konsumtionsmönstret har också, relativt långsamt, förändrats. Några trender som går att urskilja över tid är att de svenska hushållen lägger allt mindre av sina pengar på livsmedel och bostad. Istället lägger hushållen en större andel av sin konsumtion på varor och tjänster inom området kommunikation, till exempel telefoni. Även så kallade “övriga tjänster” som innehåller personlig service och samhällsservice ökar. Ökningen beror till stor del på att vi med stigande inkomster kostar på oss allt mer tjänster. Samtidigt så föll också inflationen till 1,7 procent i maj.

Detta tillsammans med fortsatt inbromsning inom bostadsproduktionen samt den höjda Vitvaruskattens fördyrande inverkan från 1:a augusti ger oss en prognostrend som indikerar ett minus-utfall för MDA under helåret 2019.

SDA har fortsatt en bättre utveckling och uppvisade en positiv maj-månad (+17%). Det är segmenten “Kaffe” och “Personal Care” som utvecklas allra bäst under månaden inom branschföretagen tillhörande APPLiA. Annars är produktområdet “Dammsugare” det område som gått allra bäst under årets första fem månader bland SDA/Småel.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone