Maj – stark månad igen för “appliances” i Sverige

APPLiA-statistik2020maj

Marknadstalen för stora vitvaror (MDA) och mindre hushållsapparater (SDA) i maj visar på ännu en stark månad för branschen – den samlade värdemässiga ökningen är på hela 5 procent och därmed klart starkare än månaden maj förra året. Under månaden är det tvättmaskiner och torktumlare som drar upp siffrorna med sina kraftiga ökningstal, medan övriga segment inom MDA-området som till exempel spisar och inbyggnadsprodukter genomgående minskar under månaden.

Inom SDA är det positiva ökningstal genomgående – i topp ligger “small kitchen appliances” som används för matberedning i hushållen och sedan också personvård, som bland annat innehåller eltandborstar. Några boomande exempel: Glassmaskiner har ökat över 200 procent, eltandborstar ökar med drygt 70 procent, stora köksmaskiner för bakning med mera ökar med nästan 40 procent och, givetvis, också kaffemaskiner, som ökar starkt. Betydelsen av vårt ökade hemmavarande i pandemins skugga, har fått vissa produktsegment att booma.

APPLiA-statistik2020majB

Dags att summera årets första fem månader: fortsatt trend mot mer högvärdiga produkter
Den tidigare påbörjade trenden mot mer högvärdiga produkter med högre prestanda blir väldigt tydlig när vi skärskådar årets första fem månader med avseende på jämförelsen av volymutvecklingen med den värdemässiga utvecklingen för branschens produkter inom både stora vitvaror (MDA) och mindre hushållsapparater (SDA). Den trenden är genomgående för alla segment nästan utan undantag – det är bara vissa dammsugarsegment som kämpar med en nedåtgående prisspiral hittills under året.

För MDA är ökningsdelta – skillnaden mellan volym och värde – 3,7 procentenheter och för SDA hela 4,3 procent (se diagram ovan). Det indikerar en stark försäljning mot mer högvärdiga produkter såsom till exempel högpresterande tvättmaskiner, automatiska espressomaskiner och eltandborstar med artificiell intelligens.

APPLiA-statistik2020majC

Dags också att kolla utfallet mot vår årsprognos: året hittills bättre än prognos
I APPLiAnytt den 27 november 2019 presenterade APPLiA årsprognosen för 2020. Vid den tidpunkten utgick prognosen från en försvagning av den svenska ekonomin, en viss inbromsning av bostadsproduktionen samt en försvagning av kronkursen men också en befarad konkursutveckling bland vissa handels- och byggföretag och en negativ inverkan av den höjda LSKE-skatten (vitvaru- och elektronikskatten). Vid prognos-tidpunkten visste nog ingen att Corona skulle bli ett begrepp för en pandemi, som skulle påverka hela världen under året, men vi såg vid detta tillfälle heller inte någon överdriven optimism inför det år 2020 som väntade.

När vi nu jämför hur de första fem månaderna utvecklat sig under 2020 i jämförelse mot APPLiA-prognosen från november, så är det tydligt att branschföretagens coronarelaterade produktionsstopp i Europa, under främst april, inte lett till något fall på marknaden. Varuflödet har hela tiden garanterats till de svenska kunderna. Tvärtom, så överträffar branschutvecklingen hittills i år den prognos som gjordes. Det som överraskat positivt är två faktorer:

a) Den väldigt positiva utvecklingen bland de produktgrupper som har samband med mer hemmavarande i dessa pandemitider
b) Den starka utvecklingen av värdetillväxten som följd av trenden mot försäljning av högvärdigare produkter

Hur kommer då marknaden att utvecklas framöver? Följ oss här på APPLiAnytt så återkommer vi med månatliga uppdateringar och kommentarer kring detta intressanta skede av marknadsutvecklingen. APPLiA-statistiken är den mest heltäckande källan för marknadsutvecklingen kring “appliances” i Sverige och Norden, och täcker in marknadsutvecklingen både inom handelsleden och bland direktkunder såsom till exempel bygg- och ombyggnadsmarknaden.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone