Marknaden uppåt i tredje kvartalet

MDA-Q3-2019

SDA-Q3-2019

Kvartalsredovisningen för branschens vitvaror/småel inom APPLiA-företagen Q1-Q3 räddades av en stark septembermånad (se månadssiffran här nedan) där både volymer och värde överträffade fjolårets september. Branschens totala värdeökning (MDA+SDA) under årets första nio månader är nu 3,7 procent högre än samma tid förra året.

Trots ett totalt volymtapp under årets första nio månader inom MDA-området, så lyckades marknadstalen för just MDA värdemässigt klättra upp till en plus/minus-nivå (0%) gentemot samma period 2018. Trenden till att färre, men mer högvärdiga stora vitvaror sätts på marknaden fortsätter alltså… Främst är det försäljningen av diskmaskiner, som leder “tillnyktringen”, men även mikro och tvätt/tork bidrar positivt under perioden.

Inom SDA-området fortsätter den mycket positiva utvecklingen, både volym- och värdemässigt, under årets första nio månader. Samtliga segment uppvisar ökningar med starka “double digits” (se ovan). Enda avvikelsen är kaffemaskiner med en ökning på “bara” drygt 5 procent. Allra bäst går kategorierna “ironing” och “personal care” i jämförelse med förra årets första nio månader.

APPLiA-statistik2019september
September: bästa branschmånaden hittills i år
I september återhämtade sig vitvarumarknaden ordentligt och snyggade till det ackumulerade utfallet något för 2019. Månadstalet jämfört med september 2018 (+15,4 procent) för branschen består av plustal för alla MDA-segment – allra bäst gick diskmaskiner och tvätt/tork – och en mycket stark utveckling inom SDA-segmenten “kitchen machines”, “ironing” och framförallt “personal care”. Inom personal care är det främst elektriska tandborstar som bidrar till månadens kraftiga ökning. Normalt har tandborstar sina bästa månader i oktober och november, men ser ut att ha blivit något tidigarelagd i år.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone