Marknadsutveckling vitvarubranschen Q1 2019

MDA-Q1-2019

SDA-Q1-2019

Det första kvartalet avslutas med en fortsatt positiv värdeutveckling med +5,1% för branschtotalen inom APPLiA-området men, precis som tidigare, så drivs denna av en mycket stark utveckling inom SDA med drygt +27%, medan MDA visar på en tillbakagång på -0,2% under årets första kvartal.

Statistiken för köksfläktar har korrigerats under perioden och ger upphov till mindre differenser i de historiska jämförelsedatan. Bland de tunga segmenten så är Q1-siffrorna cooling, wash/dry och dishwasher sämre än samma tid förra året medan segmentet cookers med ugnar, spisar, hällar uppvisar en bättre trend än samma kvartal 2018.

För SDA kan vi konstatera att vårstädningen i svenska hem tydligen går som en dans (vacuum cleaners), skjortor och blusar stryks skrynkelfria (ironing) och många gör sig fina och rena (personal care) då dessa produktsegment uppvisar ordentliga försäljningsökningar jämfört med samma kvartal 2018.

APPLiA-statistik_Q1_2019
Mars 2019
Månaden mars uppvisade en branschökning på +3,5% mot samma månad 2018 och trenden mot en ökande andel för SDA bekräftades återigen – nu hela 25% andel av hela branschomsättningen! Allra bäst gick segmenten Ironing, Vacuum cleaners och Personal Care!

Bland MDA är det cookers (spis och inbyggnads ugnar, hällar etcetera) som håller upp siffrorna för MDA något, medan till exempel tvätt/tork tappade ordentligt under månaden mars.

Fotnot: MDA = Major Domestic Appliances, SDA = Small Domestic Appliances

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone