Nedåtgående trend under första halvåret 2018

MDA-Q2-2018

SDA-Q2-2018

Försäljningen under andra kvartalet 2018 blev något svagare än under Q1 vilket innebär att vi, sammantaget efter 6 månader, värdemässig fått en nedgång med 4,7 procent för branschen. En delförklaring kan vara att vi hade en förstärkt försäljning inför halvårsskiftet 2017 med anledning av införandet av kemikalieskatten vid halvårsskiftet.

MDA ligger nu värdemässigt 4 procent under förra årets nivå. Nedgången är jämnt fördelad på de olika produktområdena men mikro, fläkt och kyl/frys har klarat sig något bättre än övriga produktområden.

SDA har minskat med 8 procent jämfört med förra året. Trenden från första kvartalet håller i sig med stark försäljning av dammsugare, +9 procent, medan strykjärn, personlig vård och flertalet köksapparater tappar i försäljning.

Bengt Ernstsson

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone