Norden slår försäljningsrekord

Sverige_Norge_Danmark_Finland

När vi nu räknar ihop de senast rapporterade marknadstalen för APPLiA-marknaden för vitvaror och hushållsapparater i hela Norden per oktober, så slås vi av den likartade utvecklingen vi sett i alla de fyra nordiska länderna under Coronapandemin – först en trevande inledning med mycket stor osäkerhet kring komponentbrist inom industrin och fabriksstängningar i mars/april, men därefter en kraftig volymutveckling i branschen.

Främst gäller det för de produktsegment som direkt kan länkas till nordbornas ökade vistelse i sina hem, som ökar kraftigt under pandemin. Hemmet har för många blivit en arbetsplats och en trygg plats för ätande, familjeumgänge och dygnsvila. Och då har behoven fokuserats på bland annat lagringskapacitet för livsmedel (kylar, frysar), matberedning (alla typer av köksmaskiner/assistenter), kaffepauser (alla typer av kaffemaskiner) och hygien i hemmet (tvättmaskiner och dammsugare).

Statistics-2019_2020

Procentuell utveckling i Norden per oktober 2020 vs.2019
Totalt för Norden så slår 2020, redan per oktober, rekord med ökningar inom både MDA (+5,3%) och SDA (+15,5%). SDA ökar kraftigt med “double digits” gentemot förra året i länderna DK, NO och S medan FIN ligger närmare sitt fjolårsresultat. För MDA är utvecklingen starkt positiv värdemässigt i alla de fyra länderna med DK och S i topp.

I två av de nordiska länderna (NO och S) överstiger den värdemässiga utvecklingen den volymmässiga, det vill säga här har snittpriserna för produkterna ökat till följd av att konsumenterna har valt mer högvärdiga produkter. I DK och FIN är utvecklingen den omvända och volymökningen är där mer accentuerad.

De mest rejäla ökningarna på nordisk bas ser vi inom segmenten “oral- and personal care”, som uppvisar rekordökningar, samt hela segmentet “kyla och frys” med vinkylskåp på första plats, samt inom segmentet “kitchen appliances” inom SDA, som innefattar alla typer av köksmaskiner för matberedning, och givetvis kaffemaskiner av alla slag.

När det gäller den nordiska marknaden för vitvaror och hushållsapparater så ser det definitivt ut som om året 2020 ser ut att kunna avslutas med ett mycket starkt positivt resutat i de fyra nordiska länderna. Kampen om förstaplatsen mellan länderna är jämn och nu återstår bara att se om det är DK, NO eller S som tar hem förstaplatsen, eftersom FIN verkar lite avhängt redan!

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone