November – en besvikelse för branschomsättningen

APPLiA-statistik2019november

Avslutet för 2019 ser ut att bli tufft för både vitvaror (MDA) och småel (SDA) – november avslutas med ett kraftigt minus (9,6 procent), som i månadsjämförelsen med november 2018 ger minustal för både SDA och MDA.

– Det ser ut som att införsäljningen av främst SDA inför julen har skett tidigare i år än förra året. Det påverkar nu årets novembersiffra ordentligt, säger Tobias Gullberg, ansvarig för branschstatistiken.

De ackumulerade värdetalen för årets första elva månader visar upp flera branschsegment som skördat framgångar – både inom MDA (tvätt/tork och diskmaskiner) och SDA (köksmaskiner, stryk- och personvårdsutrustning – alla med värdetillväxt hittills under året. Mer problematiskt är att volymutvecklingen för MDA nu sammantaget ligger på minus 2,5 procent medan SDA ligger på ett plus på nära 9 procent.

– Den negativa volymutvecklingen för MDA under året uppvägs till viss del av att snittvärdena har gått upp – en större andel produkter med högre värde säljs. Men vi kan inte utesluta att den kraftigt höjda elektronikskatten för vitvaror (nu senast med 40 procent i augusti) påverkar volymerna negativt i den svenska redovisningen. Inte minst för att den ökande utländska e-handeln till svenska konsumenter fortfarande är undantagen denna skatt, säger Kent Oderud, ordförande i APPLiA.

“Marknadsstatistiken” önskar nu alla läsare och leverantörer av siffrorna branschstatistiken bland medlemsföretagen ett riktigt gott nytt år, och vi ser med spänning fram emot redovisningen av helårstalen 2019, som beräknas vara klara att presenteras här i APPLiAnytt i början av februari 2020.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone