Positivt första kvartal för branschen

APPLiA-MDA-Q1-2020

SCB meddelade igår att Sveriges totala tillväxt under första kvartalet 2020 var -0,3 procent, säsongrensat och jämfört med fjärde kvartalet 2019. Det visar SCB:s tidiga sammanställning av BNP-indikatorerna av de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Kalenderkorrigerat och jämfört med första kvartalet 2019 ökade BNP med 0,5 procent.

Vitvarubranschen går till viss del mot strömmen och uppvisar ett positivt första kvartal under 2020 för både stora vitvaror (MDA) och hushållsapparater (SDA) för den värdemässiga utvecklingen. För MDA är det främst segmenten “kyla o frys” och “tvätt” i de högre centrifugeringsklasserna och “torktumlare med värmepumpsteknik” som står för goda ökningstal. Trenden mot maskiner i de högre klasserna med högre prestanda fortsätter förstärkt.

APPLiA-SDA-Q1-2020

För de mindre hushållsapparaterna är den samlade bilden för det första kvartalet genomgående positiv – de drygt nio procenten värdeökning nås genom att segmenten “kaffe”, “personvård” (drivet av el-tandborstar) och “köksmaskiner/food processors” i alla storleksklasser uppvisar överproportionella ökningar under kvartalet. Likaså här är värdeökningen för SDA större än volymökningen, vilket indikerar att det är en förändring i produktmixen mot produkter med högre snittpriser.

APPLiA-statistik2020mars

En stark mars-månad för MDA
Månadens totala ökning på +6,8 procent bärs upp av att månadens marknadssiffror för MDA uppvisar ordentliga ökningar för samtliga produktsegment och är därmed en av de bästa MDA-månaderna på väldigt länge med drygt 8 procents ökning. Corona-läget kan givetvis ha påverkat detta genom att en lageruppbyggnad skett inom de större retail-företagen, då läget med varuförsörjningen från de allra flesta producenter meddelats som osäkert. Många fabriker aviserade produktionsneddragningar eller till och med stängningar under perioden. Produktionen återupptas nu på de flesta produktionsorter under senare delen av april och maj.

Home office situationen ger skjuts åt kaffemaskiner
SDA uppvisar samlat en något lägre takt i mars än tidigare, men det verkar ändå som om vår ökade närvaro i hemmen ger ett uppsving för de produktkategorier som hjälper till att göra livet drägligt för denna ofrivilliga hemmavaro; kaffemaskiner ’bubblar’ med en ökning på drygt 30 procent och köksmaskiner/food processorer i alla storleksklasser med drygt 25 procent under månaden.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone