Rekordsiffror för SDA i november

APPLiA-statistik2020november

När vi nu kan presentera marknadssiffrorna för branschen i november så visar det sig att månaden uppvisar rekordsiffror för hushållsapparater (SDA – Small Domestic Appliances) – ökningen med drygt 42 procent mot november 2019 betyder att “små-el” står för en stor del av hela APPLiA-marknaden i november. Andelen är historiskt hög och utgör hela 37 procent av hela vår marknad under månaden. Inom detta område hade HUI lätt kunna hitta “Årets Julklapp” om man tagit hänsyn till vad konsumenterna efterfrågat.

De större vitvarorna (MDA – Major Domestic Appliances) skäms heller inte för sig utan ökar starkt med nästan 7 procent i november. Sammanfattningsvis ger det sammantaget att november är den definitivt omsättningsstarkaste månaden under 2020 med en ökning på hela 17,8 procent och uppnår därmed också den högsta branschomsättningen för en månad hittills i år.

Hushållsprodukter går mot trenden
Enligt Konjunkturinstitutets publicerade extraundersökning bland företag i början av december framgår att många branscher som till exempel hotell, personaluthyrning samt resebyråer och researrangörer har störst andel företag som svarat att det finns en viss risk för att företaget ska behöva läggas ned. Lite över hälften av företagen i näringslivet har nu en lägre omsättning jämfört med normalt. I maj var motsvarande andel 74 procent. Sammanfattningsvis talar sifforna för en sämre utveckling i slutet av året jämfört med sommarperioden, men att större delen av näringslivet nu håller emot och att nedgången blir något grundare än i våras.

Också bland företagen inom sällanköpshandeln märker Konjunkturinstitutet en försämring för sällanköpshandeln i början av december. Andelen företag som rapporterat större minskning av försäljningen än normalt steg, till 68 procent, att jämföra med 62 procent två veckor tidigare.

“Sällanköpshandeln” är dock ett spretigt begrepp inom Konjunkturinstitutets mätningar, som innefattar många olika produktområden såsom kläder, skor, underhållningselektronik, sport & fritid, möbler och mycket mer. Utvecklingen inom dessa olika delbranscher är väldigt olika och där kan vi konstatera att vår bransch inom vitvaror och hushållsapparater definitivt överraskat positivt och snarast uppvisar rekordsiffror för hela perioden, där andra branscher lider av tillbakagång i försäljningen. Intresset för “våra” varor har nog aldrig varit större och det märks att konsumenternas pengar (som inte åtgått till resor, nöjen, kläder och kultur) istället till stor del landat inom “home improvement” och extra välbefinnande i hemmiljö.

APPLiA-statistik2020november2

År 2020 blir ett rekordår för branschen
Efter årets nu gångna 11 månader så ser vi fram emot slutet av ett mycket “konstigt” år, som inledningsvis startade helt normalt för att sedan i mars/april börja signalera om brist på komponenter och fabriksstängningar inom branschen i Europa och övriga världen på grund av pandemin. Nervositeten var hög inför vad som skulle komma. Men så tog allt fart igen och från juni levererades rekordresultat månad för månad i branschen – endast augusti hade under året svårt att nå fjolårsutfallet. Och mest berodde det på att den stora efterfrågan inte alltid kunde mötas av leverantörerna, vilket betydde att de började bygga upp restorderstockar för senare leverans.

Under hösten har det lossnat ordentligt och de ackumulerade värdeökningarna för MDA med 6,1 procent och för SDA med hela 20,2 procent hittills i år gör att det doftar årsrekord “BIG time” för branschen och dess medlemsföretag under pandemiåret 2020. Den starka trenden i Sverige gentemot högvärdigare produktval hos konsumenterna är därutöver extremt tydlig och har, förutom volymtillväxten, också gett god hjälp till den värdetillväxt som skett i branschen under året.

Nu slår vi oss till ro med några Teams- och Zoomfria dagar över julhelgen. Det känns då bra att veta att många av de paket, som packas upp på julafton, innehåller fina och uppskattade varor från vår bransch.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone