September: Stark höststart för branschen

APPLiA-statistik2021september

Höstmånaden september fortsätter att leverera starkt för branschen (+7,7 procent jämfört med september förra året). Under september är det de större vitvarorna (MDA) som rullat på starkast (+9,7 procent).

Månadens bubblare
Inom MDA är det fläktar, spisar, hällar och ugnar som uppvisar de högsta månadsvärdena med ökningar på cirka 20 procent för respektive kategori. Även diskmaskiner uppvisar en starkt septembermånad.

Trenden från pandemiperioden accelererar nu efterfrågan på just dessa produkter när alla renoveringsprojekt kommit så långt att det är dags att slutföra installationen av de nya maskinerna i köket. Därutöver så har många nya bostäder färdigställts under månaden – både bostadsrätter, hyresrätter och småhus.

Något lugnare månad för SDA
SDA – små hushållsapparater – uppvisar en något lugnare värdemässig ökningstakt i september (+3,0 procent) än tidigare månader under 2021. De kategorier som håller upp siffrorna är köksmaskiner/assistenter, elvispar/mixers, vattenkokare och dammsugare. Medan kaffemaskiner och de flesta andra av de övriga kategorierna inte når upp i volymerna i jämförelse med den riktigt starka septembermånaden förra året.

SDA-Q3-2021

Årets tre första kvartal: SDA +20,7 procent
När vi räknar samman årets tre första kvartal, så är det en framgångssaga att visa upp utfallet för de mindre hushållsapparaterna (SDA). De starka ackumulerade siffrorna för samtliga SDA-kategorier, förutom strykjärn och strykutrustning, toppas av köksmaskiner/köksassistenter tätt följt av kaffemaskiner och dammsugare. Inom segmentet personvård är det eltandborstar som också fortsättningsvis drar upp siffran, medan kategorin hårvård uppvisar minustal gentemot samma period förra året. Tillsammans landar segmentet personvårdsprodukter på en ökning av +15,7 procent.

MDA-Q3-2021

Årets tre första kvartal: MDA +10,5 procent
MDA har, precis som SDA, hittills slagit prognoserna för 2021 med råge. Värdemässigt har samtliga segment inom MDA ökat jämfört med samma period förra året. I toppen av ökningarna finner vi spis/ugn/häll-segmentet med +16,3 procent, följt av fläktar och mikrougnar. Hällar är den kategori som ökar allra mest och vi ser dessutom en ökning av snittpriserna för dessa. Skälen till detta är att andelen av de dyrare hällarna med induktion fortsätter att möta en ökad efterfrågan liksom att andelen “down-draft” hällar (med inbyggd fläkt) ökar sin andel av försäljningen.

Inom det omfattande tvätt/tork-segmentet är det kategorierna stora frontmatade tvättmaskiner över 8kg kapacitet, kombi tvätt/tork, värmepumpstumlare och torkskåp som ökar mest gentemot samma period förra året.

Branschen går mot ett all-time-high 2021
Efter de tre första kvartalen uppvisar branschen (MDA+SDA) ett ackumulerat utfall på +13,1 procent. Nu kommer vi fortsättningsvis att jämföras med väldigt starka månader förra året (december 2020 ökade till exempel med hela 24 procent) och vi har sannolikt inte heller kommit helt ur “halvledarkrisen”, varför det blir något tuffare att nå förra årets rekordsiffror de sista tre månaderna. Trots det så lär allt tala för ett avslut för året 2021 som för branschen är “all-time-high”.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone