Svag oktober i leverantörsledet

APPLiA-statistik2021oktober

I oktober förra året så hade branschen i jämförelse en stark månad för både MDA (stora vitvaror) och SDA (hushållsapparater) – årets oktober månad når inte helt upp till den omsättningen utan landade på minus drygt två procent.

Grunden till tappen finns inom den något sackande SDA-försäljningen under månaden. Det är det svaga månadsresultatet för produktsegmenten dammsugare, strykutrustning, “toasters & grills” och kaffemaskiner som inte alls kommer närheten av fjolårets oktober och därmed drar ner totalen.

De större vitvarorna (MDA) tuffar däremot på med ett positivt utfall i oktober: plus 5,4 procent. Här ökar segmenten diskmaskiner och inbyggnadsugnar/-hällar allra mest medan mikrougnar är det enda segmentet inom MDA som inte fullt ut når upp till fjolåret under månaden.

APPLiA-statistik2021oktoberB

Pandemiåret 2021 kommer att sluta med rekordomsätttning
APPLiA presenterade i förra veckan sina prognoser för de kvarvarande månaderna i år och spår precis som HUI (Handelns Utredningsinstitut) en positiv försäljningsutveckling för sällanköpsvaror under årets sista kvartal, som innehåller både Black Friday och julförsäljningen. HUI räknar med en 5-procentig ökning för hela sällanköpshandeln i december, medan APPLiA ser en ökning på tre procent under det sista kvartalet 2021 för våra branschvaror.

På årsbasis för hela 2021 betyder det att branschen samlat (MDA+SDA) kommer att nå en tillväxt av drygt 10 procent, vilket är en ny rekordnivå och all-time-high. Vem kunde ana att det skulle vara möjligt mitt i restriktionernas Sverige och i skuggan av leveransproblemen orsakade av halvledarbristen. Starkt jobbat av alla branschens aktörer!

APPLiA-statistik2021oktoberC

Två scenarier för prognosen 2022
Branschprognosen för 2022 är fylld av osäkerhet då många av påverkansfaktorerna i branschen pekar åt diametralt olika håll. Därför har APPLiA presenterat sin 2022-prognos med två olika scenarier. Ett mer positivt scenario med plus 4 procent, som utgår från att den starka konsumtionen av vitvaror och hushållsapparater fortsätter, men i en något lägre takt än 2021. Detta på grund av en ökad konkurrens från till exempel servicenäringar, andra sällanköpsvaror och resande. Förväntade prisökningar (mest beroende på kraftigt höjda komponent- och logistikkostnader) kommer dock att ge viss skjuts åt den värdemässiga ökningen 2022.

…och ett mer återhållsamt scenario
Det mer “återhållsamma” scenariot för 2022 från APPLiA utgår från ett visst tapp i volym för en del varukategorier, medan den värdemässiga utvecklingen ändå kommer att landa kring noll-strecket. Här kan också en viss negativ påverkan på branschutvecklingen ske på grund av den fortsatta problematiken med försörjningen av insatsvaror, främst halvledare, för branschens företag. Andra hot mot utvecklingen skulle vara inflationsdrivna förväntningar om ökade räntor i samhället och därmed ett minskat konsumtionsutrymme.

Men med tanke på att denna “flat-rate” mot rekordåret 2021 ändå skulle uppnå samma höga rekordomsättning som under pandemiåret, så får vi inte glömma att det i så fall kommer att ses som en framgång för hela branschen.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone