Sverige går starkast i Norden

APPLiA-statistik2020april

Innan vi här kommenterar ytterligare en stark vitvaru-/hushållsapparatmånad april på den svenska marknaden, så kan det vara intressant att jämföra de nordiska ländernas procentuella utfall på sell-in värdena för vitvaror och hushållsapparater under årets första kvartal jämfört med motsvarande kvartal 2019:

* Danmark: -0,2 %
* Finland: -6,5 %
* Norge: -0,2 %
* Sverige: +5,0 %

Den svenska marknaden uppvisar en ordentlig uppgång jämfört med 2019 – en utveckling som inte riktigt matchas på våra grannländers marknader, som inte når upp till sina fjolårsvärden under det första kvartalet i år. När nu april-siffrorna från branschorganisationen APPLiA, Sverige presenteras så förbättras bilden för Sverige ytterligare genom en stark utveckling (se bild).

April – en bra branschmånad igen
Både MDA och SDA uppvisar värdemässigt positiva ökningstal som gör årets april hela 5,5 procent starkare än april förra året. Liksom tidigare är de produktgrupper med högsta ökningar att hitta inom de segment som kan ha samband med ett större “hemmavarande” i samband med coronasituationen:

Kaffemaskiner, köksmaskiner/assistenter ökar till exempel ordentligt i april och ger säkert en riktigt skön “hemmakontorskänsla” med nybryggt kaffe och nybakade bullar. Också fristående spisar gör ett ordentligt skutt framåt, medan inbyggnadsprodukter backar något i jämförelse. Inom MDA-segmentet i övrigt är det kylar och frysar samt tvättmaskiner som bubblar allra mest. Detta kan också förklaras med ett större behov av lagring av livsmedel i hemmen, då vi handlar mer livsmedel (och större kvantiteter) online, som kräver större lagringskapacitet, och då vi frekventerar restauranger i mycket mindre omfattning under de rådande omständigheterna. Mer matlagning sker i egen regi i det egna köket. Vi verkar också vara mer noggranna med att sköta mer av tvätten i egen regi därhemma, vilket gett en positiv påverkan på försäljningen av tvättmaskiner under april.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone