Tredje kvartalet vände nedåtgående trenden

SDA-Q3-2018

MDA-Q3-2018

Efter årets första 9 månader redovisar vi en nedgång i omsättningen med 0,8 procent på totala vitvaruförsäljningen. Tredje kvartalet, separat, innebar en uppgång med drygt 3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017.

MDA-försäljningen är stabil, något under förra årets resultat, med en ackumulerad nedgång på 3 procent. Samtliga produktområden har backat, men vissa produkter sticker ut med positiva förändringstal. Tvätt/tork har svagast utveckling, -5 procent, men tvätt/tork-kombi har ökat med 18 procent.

Inom SDA har första halvårets resultat korrigerats uppåt i efterhand och efter tre kvartal är trenden +7 procent i värde. Uppgången ligger till stor del under Q3, där omsättningen ökade med 15 procent. Personlig vård visar starkast ökningstakt, men samtliga produktområden utom kaffeapparater har positiv försäljningsutveckling.

Bengt Ernstsson

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone