Volymutvecklingen i ett längre perspektiv

Vitvarumarknaden2019-VardeVolymutveckling

Branschrapporten om försäljningsvolymerna 2019 för vitvaror (MDA) och småel (SDA) på den svenska marknaden, presenteras i början av nästa vecka exklusivt för APPLiAs medlemsföretag, men redan nu kan ett kortare utdrag läsas här i APPLiAnytt, som en sammanfattning.

Tillväxt 2019
SDA uppvisar en kraftig volymtillväxt på över 7 procent medan MDA tappar 1,7 procent i volym under 2019. För SDA är det främst segmenten “Oral care” och “Ironing” som driver upp ökningen. För MDA är det de byggrelaterade segmenten “cookers” och “cooling” som drar ner siffrorna. Gemensamt för både SDA och MDA är dock att de värdemässigt uppvisar ökningar, som kommer ifrån högre styckvärden på de sålda produkterna (se diagram ovan). Denna trend har varit tydlig de senaste 2-3 åren och är baserad på en genomsnittlig försäljning av mer exklusiva och något dyrare produkter till marknaden.

Volymtillväxt över åren
Antalsutvecklingen, som presenteras (klicka här), har framräknats ur APPLiAs statistik och hänsyn har tagits till täckningsgrad för denna statistik i respektive produktsegment av BMAB (Branschkansliets Marknadsstatistik AB) och speglar på detta sätt den totalmarknad, som finns på marknaden över tid i Sverige. Här kan du följa den historiska utvecklingen av marknaden över alla tidigare kriser i form av finanskriser, oljekriser etcetera fram till 2019 och jämföra olikheterna mellan hur MDA och SDA utvecklats under dessa ups-n-downs. Hur den nuvarande coronasituationen kommer att påverka vår marknad, får vi snart en första indikation på när mars och, senare, april månads marknadssiffror offentliggörs. Så häng med och fortsätt läs APPLiAnytt, där dessa siffror presenteras så snart de är sammanställda.

För medlemsföretagen i APPLiA erhålls en komplett sammanställning av den detaljerade rapporten “Marknadsutveckling Sverige 2019 volym / värde” i samband med nästa utskick av nyhetsbrevet APPLiA-Info den 20 april.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone