APPLiA fullt engagerade i cybersäkerhetsarbetet

APPLiA-Europe_security

APPLiA – Home Appliance Europe meddelade 25 juni att man numera är en av medlemmarna i Stakeholder Cybersecurity Certification Group (SCCG) för att ge råd och hjälpa EU-kommissionen i sitt arbete för att säkerställa ett konsekvent genomförande och tillämpning av EU:s Cybersecurity Act.

EU:s Cybersecurity Act syftar till att sätta en gemensam säkerhetsram för EU:s digitala inre marknad när det gäller produkters cybersäkerhet. APPLiA, som representerar vitvaru- och hushållsapparatsektorn, har valts ut som en av medlemmarna i Stakeholder Cybersecurity Certification Group (SCCG), som har sammansatts att för att ge råd och hjälpa kommissionen i sitt arbete för att säkerställa en konsekvent implementering och tillämpning av Cybersecurity Act.

– Vitvaru- och hushållsapparatindustrin är engagerad i denna process eftersom vår bransch är synnerligen delaktig i den digitala utvecklingen, och vi stöder beslutsamt ett EU inför den digitala tidsåldern, säger APPLiA:s europeiska generaldirektör Paolo Falcioni.

APPLiA-SCCG

Cybersäkerhet för konsumenter viktigast
APPLiA representerar tillsammans med 49 andra organisationer ett brett spektrum av intressenter – från branschorganisationer, företag, akademiska institutioner och konsumentorganisationer till organ för global och europeisk standardutveckling – som alla möttes i Bryssel i samband med EU:s Cybersecurity Acts första årsdag, för att påbörja gruppens arbete.

– Varje produkt måste vara cybersäker. För att säkerställa detta måste flera vägar vara tillgängliga; självdeklaration om efterlevnad genom användning av säkra och relevanta standarder, en riskbedömning, eller en bedömning eller certifiering av en tredje part, säger Paolo Falcioni.

Gruppen, skapad av Europeiska kommissionen och ENISA, har som uppgift att vara referensgrupp och kommentera the Union Rolling Programme for European Cybersecurity Certification.

– Att lämna många olika, nationellt baserade certifieringssystem för cybersäkerheten av vitvaror och gå mot en europeisk cybersäkerhetscertifiering är rätt väg att gå för att möjliggöra en effektiv inre marknad för cybersäkra produkter. Konsumenternas säkerhet när det gäller uppkopplade vitvaror och hushållsmaskiner med AI sätter vi därmed i första rummet. Endast genom att förenkla, harmonisera och förstärka säkerheten kommer Europa att vara redo för den digitala tidsåldern, kommenterar Kent Oderud, ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden, detta EU-initiativ.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone