Nordic Payment Report 2019 – om betalningar

Nets-NordicPaymentReport2019

Nu har  Nets publicerat det andra årets upplaga av Nordic Payment Report, en statistikfylld rapport om betalningar och relaterade ämnen för handlare, där man kan läsa om hur den ekonomiska tillväxten inom olika handelskategorier utvecklades under året – till exempel en oväntad knapp tillväxt om 0,1 procent för fysiska butiker, hur svenskarnas betalmönster utvecklats och vilka betalmärken man gillar mest, om inställningen till kontanter, användningen av kontaktlösa kort som ökar kraftigt och mycket mer.

– Trots att tillväxten mattades av under året så var 2018 ännu ett bra år för de flesta handlare i Sverige. Att fysiska butikers produktförsäljning visade en knapp tillväxt var ett positivt tecken då handelskategorin är under stark press från näthandeln, säger Patrick Höijer, Sverigechef för Nets.

Nets mäter svenskarnas betalmönster genom sin egen kortdata från betalningsterminalerna och en stor årlig undersökning bland konsumenter i syfte att dela kunskap och expertis till handlare och företag. Resultaten publiceras i en rapport som bland annat innehåller en marknadsdel inom ett antal handelskategorier och en indikator om hur det gått för dessa genom Nets Spending Index*, liksom statistik om hur svenska konsumenter betalar i fysiska miljöer och mycket mer.

Huvuddelarna i rapporten:
* Den svenska handeln går fortsatt bra – Nets Sweden Spending Index visade positiva tillväxttal för nästan samtliga handelskategorier.
* Svenskarnas betalmönster förändras långsamt – mobilbetalningar ökar något och användningen av kontaktlösa kort fortsätter att utvecklas starkt.
* Hur har konsumenternas syn på de olika betalvarumärkena och inställningen till kontanter ändrats från ifjol?
* Hur ser de svenska konsumenterna på så kallade omnikanallösningar?
* Börjar digitala kvitton att få fäste bland svenskarna?
* En artikel där Nets-koncernens betalningsexperter Jan Lundequist och Patrik Müller hjälper till att reda ut det komplicerade betalningslandskapet från sina olika perspektiv.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner som pdf här. En tryckt version kan beställas genom att maila ksjod@nets.eu

*Nets Spending Index är Nets egna data baserad på korttransaktioner i den fysiska handeln från betalningsterminaler enligt rapportens branschindelning. Underlaget utgörs av en statistisk säkerställd metod med ett representativt urval av aktiva handlare och försäljningsställen under båda åren som jämförs, vilket ger en indikator av årliga förändringar inom de olika handelskategorierna.

Om Nets Nordic Payment Report
Nordic Payment Report är en statistikfylld årlig rapport om betalningar och relaterade ämnen för handlare. Innehållet är baserat på en konsumentundersökning som genomförs vid årsskiftet i alla fyra nordiska länder, Nets egna data från korttransaktioner samt kunskap från Nets experter. Fokus ligger på betalningar och relaterade ämnen i fysiska försäljningsställen, eftersom Nets dotterbolag DIBS publicerar en specifik rapport om e-handel.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone