Black Friday ner − Black Week upp

Nets-BlackFridayBlackWeek

Som väntat fortsatte näthandeln på Black Friday att minska − minus 11,6 procent jämfört med ifjol, visar betalföretaget Nets statistik. Black Week lyckades däremot öka med totalt 1,4 procent, vilket dock är betydligt mindre än ifjol.

– Att Black Friday minskar förväntade vi oss. Men det är glädjande för handeln att årets Black Week lyckades med all-time high även jämfört med förra årets siffror under ett mycket starkt e-handelsår, med rekordhög försäljningstillväxt för produkter på nätet på grund av pandemin och restriktionerna, säger Patrik Müller, e-handelsexpert på Nets.

Nets undersöker svenskarnas shoppande på Black Friday och Black Week på olika sätt. Dels genom den egna datan baserat på transaktioner hos svenska webbutiker inom handeln där man ser den faktiska ökningen eller minskningen, och dels genom undersökningar bland konsumenter och handlare.

Efter att Black Friday satt rekord på nätet fem år i rad skedde ett trendbrott ifjol och handeln minskade med nio procent under fredagen. Den trenden fortsätter i år och handeln på själva Black Friday minskade alltså ännu mer: -11,6 procent. Anledningen är främst att reaperioden Black Week börjar allt tidigare. Ifjol ökade Black Week med nio procent, men endast med 1,4 procent i år.

– Den allt mer förlängda reaperioden – nu omfattar Black Week även helgen innan – gör att det blir svårare och svårare med nya rekord. Klart är dock att mängder av svenskar utnyttjade reaperioden, framförallt under helgen, som gjorde att det blev en långsammare försäljningsperiod resten av veckan och på själva Black Friday, fortsätter Patrik Müller.

Störst ökningar under hela veckan noterades på lördagen – på grund av att Black Week förlängdes med helgen innan då många kampanjer startar ännu tidigare än förra året. Även torsdagen ökade kraftigt, eftersom många handlare inte väntade på att själva fredagen skulle börja utan istället hade sin största rea då.

De föregående tre åren innan ifjol visade statistik från Nets transaktioner att e-handeln ökade med 21, 14, och 7 procent på Black Friday. Den stagnerande trenden har blivit allt starkare både ifjol och i år, till förmån för en ökad handel under Black Week. Även om faktiska dagen Black Friday tappar i betydelse eftersom fler av köpen sker under Black Week istället, är det fortfarande den överlägset största handelsdagen under hela veckan sett till antalet transaktioner.

– Handlarhögtiden blir bara mer utdragen för varje år och både själva fredagen och faktiskt hela veckan minskar i betydelse. Vi såg i år kampanjer som “Black Week – tolv dagar med rea”, och kanske kommer vi att prata om “Black Month” nästa år, avslutar Patrik Müller.

Konsumenterna var något mer skeptiska i år
Något färre svenskar uppgav i Nets årliga undersökning att man skulle handla på readagen totalt sett, 62 % jämfört med 65 % ifjol. För fysiska butiker var det ingen egentlig skillnad mot ifjol (6 % kommer handla, jämfört med 7 % ifjol), medan ett par färre procentenheter uppgav att de skulle handla på nätet (35 % jämfört med 39 %).

Konsumenternas opinion gentemot konceptet Black Friday var även något mer negativ i år – 33 % var negativt inställda, jämfört med 28 % ifjol. Bakgrunden är främst miljön – 47 % av dem som inte skulle att handla uppgav detta som anledning, jämfört med 44 % ifjol. Strax därefter följer att man känner sig lurad av handlarna, 46 % jämfört med 51 % ifjol.

De största anledningarna till att man skulle handla under reaperioden var desamma som ifjol: att man kan göra fynd är fortsatt klart störst (76 % jämfört med 77 % ifjol) samt för att spara pengar (58 % jämfört med 62 %). En dryg majoritet av dem som skulle handla ämnade spendera mellan 500–3 000 kronor, och 4 % för mer än 10 000 kronor.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone