Bosch ska vara koldioxidneutrala 2020

Bosch-VolkmarDenner

Bosch meddelade i maj i år att man har för avsikt att vara helt klimatneutrala redan nästa år. Bosch drygt 400 faciliteter, såväl fabriker som kontor, ska inte längre lämna några koldioxidavtryck. Detta kommer göra Bosch till det första, stora industriella företaget som uppnår detta ambitiösa mål, meddelar företaget.

– Vi ser det som vår skyldighet att uppnå klimatneutralitet, och anser att vi måste agera nu, säger Dr. Volkmar Denner, chairman of the board of management of Robert Bosch GmbH.

För att snabbt uppnå koldioxidneutralitet kommer Bosch köpa mer “grön elektricitet” samt kompensera för sina oundvikliga koldioxidutsläpp via koldioxidkompensation. Fram till 2030 kommer man gradvis öka andelen förnyelsebar energi, vad gäller den energi man genererar och köper, och man kommer att investera en miljard euro för att förbättra sina faciliteters energieffektivitet.

Enligt International Energy Agency står den globala tillverkningen för ungefär 32 procent av världens koldioxidutsläpp. Bosch meddelar att man sedan 2007 minskat sina koldioxidutsläpp, i relation till sin tillverkning, med närmare 35 procent.

– Vi börjar inte från scratch. Vi har konsekvent överträffat våra mål vad gäller den relativa reduktionen av koldioxidutsläpp. Nu har tiden för absoluta mål kommit. Låt den slutgiltiga nedräkningen börja, säger Dr. Volkmar Denner.

Mer information finns här (på engelska).

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone