Byggtakten ökar 24 procent

SCB-Nybyggnad_Q12001_2021

I Sverige påbörjades byggnation av totalt cirka 16 000 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2021. Det är hela 24 procent fler i jämförelse med kvartal 2020, då 12 854 bostadslägenheter började byggas.

Bostäder i flerbostadshus står för hela ökningen
Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 13 300 i flerbostadshus. Det är dessa som står för hela ökningen eftersom det är 31 procent fler än under 2020. Småhusbyggandet är däremot svagt avtagande mot förra året. I småhus påbörjades 2 700 bostadslägenheter under kvartalet, vilket är cirka 40 lägenheter färre än under samma period 2020. Utöver nybyggnationen gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 700 bostadslägenheter, jämfört med ett tillskott på 550 lägenheter under första kvartalet 2020.

Bilden ovan visar påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a kvartalet, 2001-2021. Källa: SCB.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone