CDP tilldelar Electrolux dubbelt A-betyg

Electrolux-CDP2020

Electrolux meddelar att man uppmärksammas som ett av världens främsta företag inom hållbarhet genom en prestigefylld plats på den globala ideella organisationen CDP:s A-lista. Electrolux är ett av få företag som får höga betyg för sina insatser både vad gäller klimatförändringar och vattenfrågor. Electrolux har varit med på CDP:s A-lista för klimat i fem år, men 2020 är första gången det även blir en placering på A-listan för vatten.

CDP:s årliga klimatrapportering är en erkänd bedömning av företag som kan visa upp stor klimatmässig transparens, anger Electrolux, och berättar att över 5800 företag har poängsatts baserat på uppgifter som lämnats in via CDP:s enkäter under 2020. Enligt CDP visar det dubbla A-betyget på miljömässigt ledarskap genom betydande åtgärder mot klimatförändringar och i frågor som rör tillgången till rent vatten.

– Vårt övergripande hållbarhetsramverk är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling och det representerar vårt starka åtagande att bidra till stora globala utmaningar. Vi är hedrade över att få detta dubbla erkännande av CDP för våra åtgärder som tacklar klimatförändringar och vattenfrågor, samt hur vi når våra ambitiösa klimatmål, säger Henrik Sundström, hållbarhetschef på Electrolux.

Betydande insatser som genomförts under året är bland annat presentationen av en utfasningsplan för att ersätta gaser med stor klimatpåverkan i samtliga produkter senast 2023, i enlighet med Parisavtalet, berättar Electrolux, som också beslutat att basera en del av ersättningen till ledande chefer på andelen minskade utsläpp av växthusgaser. Detta sker genom att en del av koncernens långsiktiga incitamentsprogram kopplas till företagets vetenskapligt baserade klimatmål.

För att ytterligare driva globala åtgärder inom vattenfrågor ingår Electrolux i det nyligen lanserade 50L Home Coalition. Företag, myndigheter och organisationer som World Economic Forum har gått samman för att driva utvecklingen av innovativa lösningar som ska bidra till en ansvarsfull användning av vatten i hemmen. Electrolux kommer även att samarbeta med WWF för att vidareutveckla sina vattenrelaterade hållbarhetsmål.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone