Cylinda miljöbedömda av SundaHus

Sundahus-Cylinda

Cylinda meddelar att man har tagit ännu ett steg i det målmedvetna miljö- och hållbarhetsarbetet för att förenkla materialvalet i olika projekt – produkterna har in i minsta beståndsdel granskats och bedömts utifrån SundaHus uppställda miljökriterier.

Allt fler företag inom bygg- och fastighetssektorn vill systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen från byggnader, både i byggstadie och under förvaltningstiden. Som en oberoende part emellan byggföretagen och leverantörer av byggmaterial och produkter finns SundaHus, som är en ledande aktör inom området medvetna materialval, berättar Cylinda.

SundaHus Miljödata används av både offentliga och privata fastighetsägare för att säkerställa att miljöpåverkan minskas. De leverantörer som ansluter sig till Sunda Hus måste kunna redovisa samtliga materialval och beståndsdelar i produkten. Det kan handla om vilka plaster och metaller som använts i kablar, isoleringsmaterial. Baserat på dokumentationen bedöms varje produkt utifrån SundaHus bedömningskriterier. Produkten klassificeras från A till D, där A är bäst.

Cylinda anger att man under lång tid haft stort fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor på sina vitvaror. Sedan tidigare är företagets produkter valbara för Svanenmärkta byggprojekt. Att även bedöma produkterna utifrån SundaHus-kriterierna är ytterligare ett viktigt steg i att bidra till ett långsiktigt hållbart fastighetsbestånd i Sverige, meddelar företaget.

– Det är ett gediget arbete vi genomfört inom Cylinda för att våra produkter ska vara SundaHus-bedömda. Vi är mycket måna om att våra produkter ska uppfylla höga miljökrav och genom SundaHus granskning får våra beställare ett kvitto på att vi är en vitvaruleverantör för framtiden, säger Bengt Thaysen, produktchef på Cylinda.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone