Cylindaprodukter nu i Svanenportalen

Cylinda-Svanenportalen

Cylinda meddelar att i stort sett hela sortimentet av företagets vitvaror nu är valbara för de byggprojekt som ansöker om Svanmärkning, och berättar att för att listas i Svanenportalen behöver produkten leva upp till höga krav på energieffektivitet.

Hållbarhet och energieffektivitet är mål som allt oftare sätts i den växande byggsektorn. Miljökrav på vilka material som används säkerställer en sund boendemiljö och minskad miljöpåverkan. Genom att ställa hårdare krav gällande elförbrukningen i byggnader minskar påverkan på växthuseffekten. Ett sätt att kvalitetssäkra byggprocessen ur ett miljöperspektiv är att Svanenmärka byggprojektet.

Ett livscykelperspektiv används för att en byggnad ska kunna få Svanenmärkas. Det innebär ett helhetsgrepp på byggprocessen, byggnaden samt dess användning och förvaltning. Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/byggvaror och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. För vitvaror gäller att de lever upp till de krav på energiklassning som Svanen ställer. En fullständig dokumentation över samtliga produkters energianvändning och klassning lämnas därför in till Svanen för granskning.

Från och med andra kvartalet 2018 finns alla energieffektiva Cylindaprodukter listade i portalen för byggprodukter som kan användas i de Svanenmärkta husen.

– Detta är en utveckling som vi, liksom alla vitvaruproducenter på marknaden, måste vara med i. Att erbjuda kvalitativa, energieffektiva vitvaror anpassade för människor med en aktiv och medveten livsstil är en grundsten för oss. Vi är mycket glada över att vi nu är ett valbart alternativ i Svanenportalen, säger Peter Nestevik, Key Account Manager på Cylinda Försäljning Bygg.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone