E-handeln fortsätter att öka under Q2

– Hemmakontoret har ofta det bästa kaffet numera, säger Arne Andersson, E‑handelsexpert knuten till PostNord.

– Hemmakontoret har ofta det bästa kaffet numera, säger Arne Andersson, E‑handelsexpert knuten till PostNord.

Trots den höga tillväxttakten inom e-handeln under 2020 fortsätter den att växa med 16 procent under Q2 2021. Dagligvaruhandeln ökar med 27 procent, medan kategorin hemelektronik (där vitvaror och småel ingår) på nätet ökade med 18 procent. Det visar E-barometern Q2 2021 som också tittar närmare på returer och konsumenternas drivkrafter vid leveransval i checkouten.

Under årets andra kvartal börjar effekterna av pandemin att avta, i takt med att andelen vaccinationer ökar. Under föregående kvartal 2020, det första “pandemikvartalet” mätte e-handeln 49 procent i tillväxt. Under årets andra kvartal ökar alltså e-handeln med ytterligare 16 procent. Sett till branschkategorier är dagligvaruhandeln med 27 procent i tillväxt kvartalets vinnare, tätt följt av barnartiklar och leksaker på 22 procent och möbler och heminredning på 21 procent. Hemelektronik (18 %), Apotekshandel (17 %), Böcker och media (17 %), Kläder och skor (12 %), Sport och fritid (12 %) och Bygghandel (11 %) ligger relativt jämt i tillväxt.

– Det spekulerades en hel del i om e-handeln skulle backa under 2021, med tanke på de höga tillväxttalen under 2020, då e-handeln växte med 49 procent. Men det är inte alls det vi ser. Istället växer nu e-handeln i samma takt som den gjorde före pandemin, men från en väldigt mycket högre nivå. Folk har helt enkelt inte gått tillbaka till den fysiska handeln även om det optimistiska corona-läget tillåter det, säger Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på PostNord.

E-barometern Q2 undersöker också drivkrafter hos konsumenten vid valet av leveransmetod. Även om det är tydligt i E-barometern att många konsumenter värderar hållbarhetsfrågor så kom ett hållbart leveransalternativ med 50 procent mindre miljöpåverkan sist när det ställdes mot andra alternativ. I stället är det framför allt det flexibla alternativ som paketbox som ökat i attraktivitet sedan förra året. Sett över en fyraårsperiod ökar båda valen av leveransalternativ i checkouten, tillsammans med konsumentens nöjdhet av leveransen.

– Vi har även undersökt returer och konstaterar att det i år är fler e-handelsföretag, 22 procent, som erbjuder fria returer än året innan, 16 procent. Frågan om fria returer har på senare år blivit omdiskuterad, men vi kan också se att flera e-handelsföretag anser att det är en viktig service för att bygga lojalitet bland kunderna, säger Carl-Fredrik Teder.

E-barometern Q2 2021 presenterades den 21 september på PostNords Retail Day, och E-barometern finns nu för första gången också som en interaktiv rapport, tillgänglig här.

PostNord följer utvecklingen inom svensk e-handel, i samarbete med HUI Research och Svensk Digital Handel. E-barometern Q2 bygger på resultaten av en företagsundersökning (genomförd under augusti 2021), samt konsumentundersökningar (genomförda mellan maj och juli av Kantar Sifo). Totalt svarade omkring 8 000 svenskar på konsumentundersökningarna (18-79 år gamla), som är gjorda med ett riksrepresentativt urval.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone