E-handelsmarknaden förändrades kraftigt 2020

Nets-Ehandelforandring2020

E-handelsmarknaden både minskade och ökade under 2020, meddelar Nets, och berättar att Coronapandemin i stor utsträckning har påverkat handeln och konsumentbeteenden. Svenskarnas totala spendering på nätet minskade dramatiskt, främst eftersom man i princip inte köpte resor alls. Samtidigt ökade köp av produkter kraftigt.

– Det är en omvälvande och historisk förändring på grund av pandemin. Svenskarnas totala spendering minskar för första gången samtidigt som fler än någonsin handlar på nätet, säger Patrik Müller, e-handelsexpert på Nets.

Nets mäter varje år hur mycket svenskarna handlar för på nätet och det har varit en stark tillväxt med rekord minst 14 år i rad. Den första mätningen år 2007 var svenskarnas totala konsumtion på nätet, det vill säga för kategorierna resor, varor och tjänster, 37 miljarder kronor. 2019 slog marknaden ännu ett nytt rekord – hissnande 310 miljarder kronor – en skillnad på hela 273 miljarder. Men under 2020 minskade svenskarnas spendering för första gången.

Konsumtionen sjönk till 215 miljarder kronor – ett historiskt tapp. Anledningen är Coronapandemin som ledde till att knappt några resor köptes, vilket varit den klart största kategorin inom e-handel i många år med ungefär hälften av den totala konsumtionen. Samtidigt handlade svenskarna betydligt mer produkter, en kategori som slog sitt rekord från 2019 med råge. Många gjorde sina första köp av produkter på nätet under 2020 eftersom man gick mindre till butiker.

Coronapandemin skapade stort skifte på marknaden
Fördelningen av den svenska e-handelsmarknaden förändrades utan motstycke under 2020. Den stora kategorin resor drabbades mycket hårt eftersom svenskarna i historiskt liten utsträckning reste utomlands, eller ens inom Sverige eller i sin stad. Konsumtionen av flygbiljetter, charter, hotell och annan transport uppgick därmed till endast 31,4 miljarder kronor. Detta kan jämföras med 2019 då det var hela 144 miljarder kronor.

Fysiska produkter hade däremot sitt bästa år någonsin och ökade från 116 miljarder kronor till drygt 150 miljarder – den klart största ökningen sedan mätningen startades. På grund av isoleringen gjordes inköp av produkterna som vi behöver i betydligt större utsträckning på nätet. Framförallt av de äldre som nu har lärt sig att handla på nätet och är med på det digitala tåget.

Tjänster, en kategori som ökat på nätet i flera år, minskade rejält – från 50 miljarder kronor till 33 miljarder. Igen är anledningen pandemin, eftersom man i princip inte spenderade något inom den traditionellt stora underkategorin biljetter till evenemang.

– Den största förändringen är ändå hur svenskarnas handelsmönster förändrats på grund pandemin. Digitaliseringen som redan var stark har fått sig en stor skjuts framåt och har förändrat konsumentbeteendet. När vi kan resa liksom gå på evenemang som vanligt igen kommer dessa kategorier att återhämta sig, samtidigt som vi lär fortsätta handla produkter på nätet i samma utsträckning, säger Patrik Müller.

Om beräkningen och undersökningen
Beräkningen för 2020 är baserad på hur mycket 1500 tillfrågade svenskar uppger att de spenderat på nätet inom olika kategorier. Veckovisa intervjuer genomförs, och en median används där beloppen sedan extrapoleras för att få fram beräknad total konsumtion på nätet för helåret, inklusive handel i utländska webbutiker. Vid beräkningen av svenskarnas totala konsumtion tas bland annat hänsyn till landets demografi, hur många svenskar som har tillgång till internet och som handlar på nätet.

Uppgifterna kommer från Nets årliga rapport Svensk E-handel 2020, en statistikfylld rapport som ger en detaljerad bild av hur svenskarna handlar på nätet. Rapporten som lanseras i sin helhet i mitten av mars är baserad på en undersökning av Sifo/Kantar som genomförs löpande per vecka (tidsperioden är juni till december 2020) och som bygger på intervjuer med totalt 1500 svenskar.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone