Ekonomitjänst ska hjälpa Elons butiksägare

Elon-StinaWallentin

Elon meddelade 5 september att man lanserat tjänsten Elon Financial Services (EFS) för att hjälpa kedjans butiksägare med bokföring och hantering av den löpande ekonomin. Tjänsten ska göra det möjligt för kedjans handlare att fokusera mer på butiksutveckling och kundkontakt, och mindre på redovisning.

– Våra butiksägare är fantastiska entreprenörer och eldsjälar som brinner för sin lokala marknad. Vi vill göra det möjligt för dem att fokusera mer på utveckling av erbjudandet och mindre på administration, säger Stina Wallentin, redovisningsspecialist på Elon Group.

Med Elon Financial Services får alla butiksägare hjälp med allt från daglig ekonomihantering som leverantörsfakturor, in- och utbetalningar och månadsavstämningar till årsvisa tjänster som bokslut, inkomstdeklaration och årsredovisning.

– Genom att samordna den löpande ekonomihanteringen för butiksägare blir det möjligt för alla att dra nytta av lärdomar från respektive butik. Det skapar en effektivare och mer optimerad ekonomihantering för alla butiker, säger Stina Wallentin.

Räknar med att samla många
Trots att tjänsten nyligen lanserats har redan ett 20-tal butiker nappat på erbjudandet och är igång. Målet är att så många Elonbutiker som möjligt ska välja erbjudandet.

– Den här tjänsten har utvecklats i nära dialog med våra butiksägare för att underlätta deras vardag. Därför är det kul att så många butiker hoppat på tjänsten direkt vid lanseringen och jag tror att vi har möjlighet att samla åtminstone en tredjedel av alla butiker innan årsskiftet, säger Stina Wallentin.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone