El-Kretsen häver avtalet med uRecycle

El-Kretsen-Batterier_artikelbild

El-Kretsen meddelar i en pressrelease den 17 januari att i december (11/12 2019) avslöjade en artikel i Expressen att innehåll från utsorterade och krossade batterier, den så kallade svarta massan, tippats ut på en åker utanför Kumla. Efter artikeln har det framkommit att svart massa, med ursprung från samma leverantör, hanterats felaktigt på flera platser. Det pågår en polisutredning och verksamheten hos uRecycle, företaget som anlitats av El-Kretsen för återvinning av batterierna, har tillsvidare stoppats av Karlskoga kommun.

Samma dag som avslöjandet i Expressen kom stoppade El-Kretsen alla transporter av batterier till sorterings- och behandlingsföretaget uRecycle. Med bakgrund av det inträffade har vi idag valt att häva avtalet permanent, berättar El-Kretsen, och förklarar att det aldrig är acceptabelt att en leverantör eller dennes underleverantörer avviker från exempelvis de miljöregler som gäller. Ett minimikrav på en leverantör är förstås att den har gällande tillstånd för verksamheten.

uRecycle hanterade cirka 70 procent av alla insamlade småbatterier, ElKretsen kommer nu att söka andra lösningar för dessa. På kort sikt handlar det om att frigöra insamlingsbehållare för att kunna upprätthålla tömningen av batteriholkar så dessa inte blir överfyllda. På längre sikt handlar det om att hitta mottagare av batterierna som säkert kan omhänderta och materialåtervinna dessa.

Med anledning av det inträffade kommer El-Kretsen att se över och ytterligare förfina sina rutiner, både vid upphandlingar samt vid uppföljningar och kontroller av leverantörer. El-Kretsen kommer att lägga resurser på att öka frekvensen av sina revisioner och öka samverkan med andra. Det är viktigt att alla aktörer som arbetar med tillsyn samarbetar och delar med sig av information, både på lokal, nationell och internationell nivå. El-Kretsen deltar redan i samarbeten med insamlingssystem från andra EU-länder där de bland annat diskuterar utveckling av gemensamma verktyg för tillsyn och nedströmskontroll.

I Sverige har vi haft producentansvar på batterier sedan 2009. Knappt 1200 batteriproducenter är anslutna till El-Kretsen som nationellt insamlingssystem för batterier och elavfall. El-Kretsen anlitar kommuner och privata bolag för insamling och transport till två olika anläggningar, uRecycle i Karlskoga, vars avtal nu har hävts, och Renova i Göteborg. Efter sortering och förbehandling körs materialet vidare för materialåtervinning, energiutvinning eller slutförvaring.

Vill du veta mer om återvinning av batterier? I El-Kretsens senaste hållbarhetsredovisning finns information vad batterier innehåller, hur de tas omhand och hur mycket som faktiskt samlas in i Sverige. Hållbarhetsrapporten (en 25-sidig PDF-fil) finns här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone