Electra & Elon fördjupar samarbetet

ElonElektra-StefanAnneli

Som ett led i samarbetet med att skapa Nordens största fackhandelskedja inom hemelektronik och vitvaror fördjupar Electra och Elon samarbetet genom att Electra ska leverera hemelektronik till Elon Norges cirka 50 butiker från och med andra halvan av augusti.

Electra och Elon har, som meddelats under våren, ingått ett samarbetsavtal och gått samman under ett gemensamt varumärke, Elon och Elon Ljud & Bild. De bildar därmed Nordens största fackhandelskedja med fokus på hemelektronik och vitvaror. I konstellationen har Electra ansvaret för inköp och distribution av hemelektronik både till butik och på elon.se medan Elon ansvarar för motsvarande inom vitvaror.

– Detta fördjupade samarbete är en följd av vår gemensamma målsättning att genom samarbetsavtalet skapa en nordisk fackhandelskedja. Vår lokala närvaro kombinerat med gemensamma inköp och en effektiv logistikapparat kommer att ge oss och våra kedjors butiker en unik möjlighet på marknaden. Vi kommer att stärka vårt erbjudande och skapa större volymer, vilket också ger våra leverantörer en god möjlighet att effektivt nå ut till nordisk fackhandel, säger Anneli Sjöstedt, VD för Electra Gruppen.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone