Electrolux förbereder avknoppning

Electrolux-HQStockholm

Electrolux meddelade 31 januari 2019 att bolaget förbereder en avknoppning av affärsområdet Professionella Produkter från koncernen. Electrolux styrelse har inlett ett arbete med avsikt att kunna föreslå en bolagsstämma att besluta att dela koncernen i två noterade bolag – “Electrolux” för hushållsprodukter samt “Electrolux Professional” för professionella produkter – genom en utdelning av Electrolux Professional till aktieägarna i AB Electrolux under 2020.

Electrolux styrelse är av uppfattningen att en sådan uppdelning har möjlighet att skapa betydande värde för aktieägarna över tid eftersom de två verksamheterna har olika slutmarknader, kunder och drivkrafter. En uppdelning bedöms underlätta för båda bolagen att fokusera på sina respektive tillväxtmöjligheter, med tydliga strategier för innovation och kundfokus samt en hög grad av kapitaleffektivitet. Kostnader för uppdelningen förväntas vara relativt låga.

Electrolux Professional är en ledande leverantör av lösningar för storkök, dryckesservering samt tvätt till en bred kundkrets som inkluderar såväl restauranger och hotell som sjukvårds- och andra serviceinrättningar. Verksamheten är global med närvaro i EMEA, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet. Dess marknad karaktäriseras av höga krav på kvalitet och effektiva lösningar, vilket kräver ett komplett utbud av branschledande produkter, kundservice i toppklass samt innovation och investeringar i uppkopplade lösningar.

Electrolux-koncernens konsumentverksamhet erbjuder hushållsprodukter under ett antal väletablerade varumärken, såsom Electrolux, Frigidaire och AEG, och med marknadsledande positioner på utvalda områden. Electrolux har en stark historik och fokus på att utveckla innovationer för utmärkta kundupplevelser. Marknaden påverkas av ökat konsumentinflytande, hållbarhet, digitalisering, en växande medelklass som driver efterfrågan samt konsolidering av branschen.

– Electrolux Professional är den enda leverantören på marknaden för professionella vitvaror med ett komplett utbud av lösningar integrerat under ett varumärke. Verksamheten har stor potential för långsiktigt värdeskapande som ett snabbrörligt, självständigt bolag, med möjligheter att satsa på tillväxt genom konsolidering på marknaden samt innovation. Electrolux anser även att konsumentverksamheten kommer att dra nytta av en uppdelning, både sett till marginaler och lönsamhet. Detta genom ett starkare fokus på innovation för konsumentupplevelser, eftermarknaden och utvecklingsmarknader. Electrolux finansiella mål kommer att förbli oförändrade efter en avknoppning av Electrolux Professional, säger Staffan Bohman, styrelseordförande i AB Electrolux.

Förberedelserna har inletts och styrelsen avser presentera ett förslag till utdelning och notering av Electrolux Professional till en bolagsstämma. Förutsatt att aktieägarna röstar för ett sådant förslag kommer aktieägare i AB Electrolux att få aktier i Electrolux Professional motsvarande sitt innehav i AB Electrolux. Avsikten är att notera Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2020. Styrelsen avser att återkomma med en uppdatering om förberedelserna samt en mer detaljerad tidsplan omkring mitten av 2019.

En utdelning av Electrolux Professional väntas uppfylla kraven enligt Lex Asea, vilket i korthet innebär att det inte bör uppstå några omedelbara skattekonsekvenser för Sverigebaserade aktieägare i AB Electrolux, eftersom dessa endast bör beskattas på värdet av de erhållna aktierna i Electrolux Professional när de säljer dem.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone