Electrolux har tagit upp lån på obligationsmarknaden

Electrolux-HQStockholm

Electrolux meddelar att man den 17 juni lånade 1,25 miljarder kronor på obligationsmarknaden under sitt Euro Medium Term Note program, EMTN.

Obligationslånet emitterades den 17 juni 2019 med förfallodag den 17 juni 2022 och löper till rörlig ränta. Obligationen kommer att noteras på Luxemburg-börsen. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone