Electrolux publicerar digital årsredovisning

Electrolux-HQStockholm

Electrolux årsredovisning för 2018 finns från och med 27 februari tillgänglig på koncernens hemsida. Årets rapportering består av en omfattande digital version med utvecklat innehåll som kopplar ihop strategi och utförande, samt en kortare tryckt/pdf-version som uppfyller de detaljerade legala redovisningskraven, anger företaget.

Den digitala informationen, http://www.electroluxgroup.com/annualreports/2018, innehåller fördjupande grafik, filmer och artiklar som illustrerar företagets framsteg kring viktiga strategiska prioriteringar, och är endast producerad på engelska. Den tryckta versionen kan laddas ned i pdf-format här och kommer att distribueras till aktieägare som så önskat under mitten av mars.

– Electrolux har en tydlig strategi för att driva lönsam tillväxt och skapa aktieägarvärde. Vårt starka fokus på innovation för bättre konsumentupplevelser samt på modulariserade produkter och automation i tillverkningen är – tillsammans med en god finansiell ställning – viktiga drivkrafter för lönsam tillväxt, säger Jonas Samuelson, VD och koncernchef.

En längre film med kommentar från VD finns att se här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone