Electrolux vässar organisationen

Electrolux-History

Electrolux har meddelat att man den 1 februari genomfört strategiska och organisatoriska förändringar för att stärka förutsättningarna för att skapa enastående konsumentupplevelser och driva lönsam tillväxt i sin konsumentverksamhet.

Electrolux berättar att man reviderar sin affärsområdesstruktur och skapar fyra konsumentfokuserade regionala affärsområden, vilket ger en mer samlad ansats på respektive marknad, med gemensamma varumärkesplattformar för interaktionerna med konsumenter. Detta innebär att affärsområdet Hemmiljö och småapparater, som idag bland annat ansvarar för Electrolux utbud av dammsugare, kommer att kombineras med de fyra nuvarande affärsområdena för vitvaror.

För att höja innovationstakten kring produkter och ägandeupplevelser samlar Electrolux också centrala avdelningar med ansvar för olika aspekter av konsumentupplevelser inom en ny organisatorisk struktur, som leds av en Chief Experience Officer (CXO). Denna organisation blir globalt ansvarig för områden som marknadsföring, design, produktlinjer samt digitala lösningar och ägandeupplevelser. Ola Nilsson, som för närvarande är chef för Hemmiljö och småapparater, har utnämnts till CXO och vice VD för Electrolux. I samband med förändringen av roller och ansvarsområden i koncernledningen utnämns även Chief Operations Officer Jan Brockmann till vice VD.

– De senaste åren har inneburit många förbättringar i hur vi fokuserat Electrolux varumärken och produktutbud på innovation för konsumentupplevelser. Vi har ökat takten i vår digitala transformation och gjort betydande investeringar i modularisering och automation. Dessa förändringar har lett till en väsentlig resultatförbättring under 2017 och 2018. När Electrolux nu blir ännu mer fokuserat på konsumentverksamheten har vi stora möjligheter att driva lönsam tillväxt. Vi kommer att göra detta genom att öka innovationstakten inom våra viktigaste upplevelseområden och vidareutveckla vårt utbud för eftermarknaden med ägandelösningar i världsklass, samt genom att dra nytta av den fortsatta digitala utvecklingen av marknaden. Med fyra konsumentfokuserade affärsområden och stark global kapacitet både på marknadssidan och i den operativa verksamheten så skapar vi en organisation som har bästa möjliga förutsättningar att lyckas med dessa uppgifter. Electrolux finansiella mål kommer att förbli oförändrade efter en avknoppning av Professionella Produkter, säger Jonas Samuelson, VD och koncernchef för Electrolux.

(fotot är en bild från Electrolux arkiv)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone