Elgiganten slår nya rekord och har en stark tillväxt

Elgiganten2020-NiclasEriksson

Elgiganten summerade 16 december ett halvår med nya rekord, stark tillväxt och ökad marknadsandel. Under 2020 har tekniken blivit allt viktigare i svenskarnas liv, meddelar företaget, och berättar att man har gjort en rad insatser för att hjälpa till att ställa om efter nya behov under pandemin. Nu när halvårsresultatet släpps för det senaste räkenskapshalvåret står det klart att Elgiganten ökade sina samlade säljintäkter med hela 22 procent.

Elgiganten, och koncernen Elkjøp Nordic, berättar att man har haft en stark första halva av räkenskapsåret 2020-2021, med tvåsiffrig tillväxt på samtliga marknader. Tillväxten har stärkts ytterligare under perioden 1 november-12 december, då Elgiganten växte hela 37 procent.

Tekniken viktig under pandemin
I tider med social distansering har tekniken kommit att spela en viktig roll. Enligt en undersökning* genomförd av YouGov på uppdrag av Elgiganten är det exempelvis 30 procent av svenskarna som uppger att de har arbetat hemifrån i mycket högre utsträckning sedan pandemins utbrott, vilket ställt höga krav på välfungerade teknik. När fler arbetar hemma och går i skola på distans har det också blivit viktigt att hemmet, med allt ifrån vitvaror till hemelektronik och uppkoppling, fungerar som det ska. När färre har kunnat träffas fysiskt har tekniken också varit en förutsättning för social samvaro.

– Det har varit ett annorlunda år, där våra kunder, företag och samhället i stort har varit extra beroende av välfungerande teknologi. Samtidigt som hela hemelektronikmarknaden har ökat ser vi att vi tar marknadsandelar. Jag är otroligt stolt över våra 3500 medarbetare som har hjälpt våra kunder i både befintliga och nya kanaler för att tillhandahålla digitala produkter, som är av extra stor relevans i den tiden vi befinner oss i nu. i Vi har också sett en ökning bland våra nya, innovativa tjänster som har växt kraftigt på kort tid. Jag är övertygad om att samspelet mellan e-handel, varuhusen och våra kunniga medarbetare är ett vinnande koncept även i framtiden. De här framgångarna är tveklöst resultatet av våra medarbetares engagemang, innovativa lösningar och ett gott samarbete, säger Niclas Eriksson, vd på Elgiganten.

Elgigantens verksamhetshalvår (maj till oktober 2020) i korthet:
* Resultatet för halvåret var 7,7 miljarder SEK, en ökning med 22 procent jämfört med samma period ifjol
* Under perioden 1 november till 12 december var tillväxten 37 procent mot samma period ifjol
* E-handel ökar kraftigt med 66% under halvåret

*Om undersökningen: Digitalt utanförskap är en årlig undersökning som genomförs av Elgiganten i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Undersökningen genomfördes av en online-panel av forskningsinstitutet YouGov under perioden 6-22 maj. Totalt genomfördes 4055 CAWI-intervjuer med personer över 18 år, varav 1018 i Sverige.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone