Elon Group & Electra Gruppen går samman

Stefan Lebrot, VD Elon Group, och Anneli Sjöstedt, VD Electra, när samarbetsavtal skrevs 2019.

Stefan Lebrot, VD Elon Group, och Anneli Sjöstedt, VD Electra, när samarbetsavtal skrevs 2019.

Elon och Electra påbörjade sitt samarbete i april 2019, då de ingick samarbetsavtal och gick samman under ett gemensamt varumärke – Elon och Elon Ljud & Bild. Den 7 december 2021 träffade parterna en överenskommelse innebärande att Electra och Elon Group AB går samman. Målsättningen är att bli den ledande butikskedjan i Norden.

Samgåendet kommer att ske genom att Elons moderbolag, Elon Group Holding, byter samtliga aktier i Elon mot aktier i Electra genom en apportemission. Efter transaktionen kommer Elon Group Holding att vara den största aktieägaren i den sammanslagna koncernen och äga 65 procent av aktierna och rösterna. Den sammanslagna koncernen kommer att ha en nettoomsättning överstigande sex miljarder kronor samt erbjuda produkter och tjänster genom fler än 900 butiker ägda av frivilliga fackhandlare och entreprenörer i Norden.

Transaktionen är bland annat föremål för godkännande av berörda myndigheter, och innebär en så kallad genomgripande förändring enligt Nasdaq Stockholms regelverk, och beräknas genomföras under första halvåret 2022.

– Electras samarbete med Elon sedan 2019 gällande varumärke för butikskedja har fallit mycket väl ut. Ett samgående mellan bolagen kommer att generera en ännu starkare marknadsposition. Båda bolagen har som mål att växa nordiskt, att driva ledande butikskedjor samt generera tillväxt genom att erbjuda attraktiva produkter och logistiktjänster. Med gemensamma krafter har vi bättre förutsättningar att nå våra målsättningar, säger Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef Electra.

– Genom att bilda ett gemensamt bolag med Norden som marknad för vi samman två kompletterande och väl fungerande bolag till en enhet där vi kan nå nya höjder. Vår målsättning är att bli den ledande butikskedjan i Norden där vi kan erbjuda kunden hemmets alla produkter. Det gemensamma bolaget har alla förutsättningar att lyckas uppnå detta mål, säger Stefan Lebrot, VD och koncernchef Elon.

– Genom samgåendet kan vi ge bättre service till våra kunder samtidigt som intäktssynergier och kostnadsbesparingar gör oss mer konkurrenskraftiga på marknaden, säger Peter Elving, Styrelseordförande Electra.

– Två så starka enheter som Elon och Electra kommer tillsammans möjliggöra fantastiska framgångar. Genom lokal närvaro över hela Norden och gedigna kunskaper om de olika marknaderna kommer vårt erbjudande attrahera kunderna och generera goda möjligheter för våra aktieägare. Vi säkrar vår plats som stark och kunnig fackhandlare i Norden med ett konkurrenskraftigt upplägg, säger Fredrik Johansson, Styrelseordförande Elon.

Namnet blir Elon
Electra och Elon verkar på en konkurrensutsatt marknad där många av produkterna har en global pristransparens. I en bransch i stark förändring bedömer såväl bolagsledning som styrelse i Electra respektive Elon att samgåendet skapar goda förutsättningar för ökad tillväxt, konkurrenskraft och lönsamhet.

Det sammanslagna bolaget kommer efter genomförandet av samgåendet att verka under företagsnamnet Elon AB (publ) och den sammanslagna koncernen kommer att ha huvudkontor i Stockholm samt verksamhet i Örebro och Kalmar. Den sammanslagna koncernens ledningsgrupp kommer bland annat bestå av Stefan Lebrot (verkställande direktör och koncernchef), Anneli Sjöstedt (vice verkställande direktör) och Peter Brodén (CFO).

Den största aktieägaren i den sammanslagna koncernen, Elon Group Holding, kontrolleras av en bred ägarbas av mer än 250 Elon-handlare, varav ingen enskild handlare kommer att äga mer än 2,5 procent av Elon Group Holding. Elon Group Holding kommer att behålla en majoritet av kapitalet och rösterna i den sammanslagna koncernen, förväntat i intervallet 51-55 procent. Överskjutande del upp till 65 procent kommer senast 13 månader från Transaktionens genomförande att delas ut till aktieägarna i Elon Group Holding utan inskränkningar i äganderätten.

Fram till dess att transaktionen har genomförts kommer Electra och Elon fortsätta att bedriva sina verksamheter som separata bolag och ledas av sina respektive nuvarande ledningsgrupper.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone