Elon och Hemmy avslutar samarbete

Elon-Hemmy

Elon och Hemmy meddelade 16 augusti att man tillsammans beslutat att avsluta samarbetet bolagen emellan. Samarbetet har bland annat inkluderat gemensamma inköp och korsägande mellan de två företagen. Bakgrunden till beslutet är att företagen är i olika intensiva faser av sin utveckling och bäst fungerar var för sig i nuläget. I avtalet fanns en ettårig prövoperiodsklausul inkluderad, som nu gör det möjligt att avsluta samarbetet och korsägandet, varpå aktierna återgår till respektive ägare.

– Målet med samarbetet var att förena det bästa av två världar, men efter ett år är det tydligt att värdet i respektive bolag bäst kommer fram om vi agerar som självständiga enheter. Det har varit en lärorik resa för båda bolagen och samarbetet avslutas under ordnade former med goda miner, säger Stefan Lebrot, VD på Elon Group.

Båda bolagen är inne i intensiva faser. Elon genomgår en stor transformation av både varumärke och organisation för att stå rustade för framtiden, och Hemmy har utvecklats snabbt under det sista året och har fokuserat på att hantera den utvecklingen.

– Från Elons sida händer det mycket intressanta saker framöver. Vi ser positiva effekter från strategiska samgåenden i Norden och rustar vår organisation för att stärka kundupplevelsen ytterligare, något som vi redan nu fått mycket positiv återkoppling kring. Vi kommer även inom kort kommer att lansera en helt ny e-handelsplattform, säger Stefan Lebrot.

– För Hemmy ser vi hur vi snart uppnår en rullande omsättning på 100 miljoner kronor och fått flera fina utmärkelser från kunder. Vi kommer nu ta in ytterligare finansiering och satsa på att ta ytterligare marknadsandelar framöver, säger Paul Fischbein, VD på Hemmy.

Båda parter är överens om att det var rätt att testa samarbetet och ingen ser det avbrutna samarbetet som ett misslyckande.

– Under samarbetet har vi lärt oss enormt mycket av varandra och knutit an på det personliga planet, och det är också därför som vi skiljs åt med respekt och god ton, säger Stefan Lebrot.

– Samarbetet med Elon har fungerat bra även om det såklart finns utmaningar med att försöka få ihop en snabbväxande start-up som Hemmy med en stor och etablerad kedja som Elon. Det var rätt att testa samarbetet men vi tror att ökad flexibilitet och snabbhet är viktiga komponenter för Hemmy framgent och det säkerställer vi nu. Jag vill passa på att tacka för samarbetet och önskar Elon och dess ledning ett stort lycka till i framtiden, avslutar Paul Fischbein.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone