ELON störst i Norden med nya samarbeten

ELON-Samarbeten2018

ELON presenterade 25 oktober tre nya samarbeten som gör kedjan till Nordens ledande inköpare, med flest butiker inom hemprodukter, som vitvaror och hushållsapparater. Det är danska Hvidt og Frit, isländska Heimilistæki och finska Veikon Kone, som nu inleder nära samarbeten med ELON Group för att effektivisera alla inköp.

– Med detta unika samarbete blir vi en ny maktfaktor i hela Norden som förenar våra svenska ELON-butiker och norska Euronics-butiker med våra nya samarbetspartners i de övriga nordiska länderna. Vinnare blir nordiska konsumenter som kommer få mer för pengarna via oslagbara inköpsvillkor, säger Stefan Lebrot, koncernchef på ELON.

ELON meddelade tidigare i höstas att man tecknat ett avtal om korsägande i snabbväxande e-handelsföretaget Hemmy, för att stärka kopplingen mellan de fysiska butikerna och e-handelserbjudandet. Med de nya nordiska samarbetena skapar ELON ytterligare förutsättningar för att ta en branschledande roll och stärka kundnyttan.

– Samarbetet med Hemmy stärkte vår e-handelssatsning och det nya nordiska samarbetet ger oss optimala förutsättningar att optimera marginalerna ytterligare för kundernas räkning. Alla samarbetspartners kommer framöver att göra sina inköp via ELON Group, vilket skapar fantastiska skalfördelar för alla marknader, säger Stefan Lebrot.

För de nordiska parterna i samarbetet innebär avtalet med ELON att man stärker sin position på den lokala marknaden. Gemensamma inköp och erfarenhetsutbyte kedjorna emellan skapar förutsättningar för att ta en branschledande roll i respektive land, meddelar ELON.

– ELON har de senaste åren gjort en rad lyckade satsningar och därför är det en naturlig partner för oss att samarbeta med, säger Jørgen Højlund på Hvidt og Frit i Danmark.

– Samarbete över landsgränserna är framtiden och det här avtalet ger oss bästa möjliga förutsättningar att fortsätta utvecklas, säger Hlíðar Þór Hreinsson på Heimilistæki i Island.

– Precis som ELON har vi fullt fokus på att skapa så attraktiva priser som möjligt för våra kunder och i det här samarbetet så blir verkligen ett plus ett lika med tre, säger Ilkka Viskari på Veikon Kone i Finland.

– Sedan vi startade vårt samarbete med ELON för fyra år sedan har vi stärkt vår konkurrenskraft, säger Asle Bjerkebakke på Euronics i Norge.

Alla samarbetsavtal är undertecknade och koordineringen av inköpsprocesserna har påbörjats för att skapa omedelbara effekter för kunderna på respektive marknad.

Det nordiska samarbetet innebär att gruppen kommer ha det största butiksnätet i Norden bestående av 483 butiker. Dessa representeras i Sverige av butikskedjan ELON, i Danmark av Hvidt og Frit, i Island av Heimilistæki, i Finland av Veikon Kone och i Norge av Euronics. Alla samarbetspartners kommer att göra sina inköp via ELON Group.

På bilderna syns Stefan Lebrot tillsammans med Asle Bjerkebakke, Euronics, uppe till vänster, med Ilkka Viskari, Veikon Kone, uppe till höger, med Jacob Bjerg Iversen, Hvidt og Frit, nere till vänster, och med Heimilistæki nere till höger.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone